Eskilstuna, staden som bestod av tre städer.

Län och lanskap.

Eskilstuna ligger på bekvämt avstånd till Stockholm, Örebro, Södertälje, Västerås, sjön Hjälmaren och sjön Mälaren. Det gör att det är en bra region för näringsidkare då man har nära till varandra.

Eskilstuna tillhör Södermanlands län i landskapet Södermanland. 
Landskapsblomma: Vit näckros.
Landskapsdjur: Fiskgjuse
Landskapsfågel: Fiskgjuse
Landskapssvamp: Svart trumpetsvamp
Landskapsfisk: Braxen
Landskapssten: Granatådergnejs
Högsta punkt: 124 m ö h.

Kommunens vision.

“Eskilstuna - den stolta Fristaden. Vi är modiga och utmanar. Vi välkomnar olikheter och idéer. Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid.”
 


GPS
WGS84: N 59° 22.2749', E 16° 30.5883'
Decimal: 59.3712, 16.5098

Befolkningsstatistik

Kommunen hade enligt SCB 105.924 invånare den 31:a december 2018. 

Historia.

Eskilstunaån går igenom Eskilstuna och förbinder sjöarna Mälaren och Hjälmaren. Den var segelbar upp till 1000-talet till Mälardalens södra del där Tuna var handelsplats. 

Historisk har trakten kring Eskilstuna haft en nära samverkan med den kristna missionen. 

Enligt traditionen bodde den helige Eskil i Fors kyrka, men begrovs i Tuna kyrka. Eskilstuna har av senare historiker identifierats med det Tuna som nämns som biskopsort under 1120-talet. 1266 ändrades namnet ifrån Tuna till Eskilstuna. 

Kommunens historia är förknippad med industrier. 

År 1771 inrättades en fristad i staden för arbetare inom den finare järn-, stål och metallförädlingen. Manufakturister och smeder kom från bruk i närheten men även från Bergslagen och Roslagen. De fick rätt till fri etablering i fristaden. 

 

Efterhand växte staden och var redan på 1810-talet dubbelt så stor som den äldre staden Eskilstuna. Dubbelstaden hade då ca 2000 invånare. De olika delarna den Gamla staden, Nystaden och Fristaden förblev dock åtskilda till 1833 då fristaden samt ytterligare delar av Eskilstuna kungsgård överlämnades som donationsjord åt den tullreglerade Nystaden intill Tunafors. Därmed blev det en stad. 

Historiska fakta är hämtade ifrån Nationalencyklopedin nr 5 s. 599-600 utgiven på Bra Böcker (1991).
Befolkningsstatistik: Statistiska Centralbyråns hemsida den 21:a februari 2019.
Landskapsbeteckningar:  Boken “Se Sverige” av Lars Magnusson. Utgiven 2005 av Lars Magnusson och Bokförlaget Prisma 2005. 
Landskapsfågel: Hemsidan fageln.se. Sidan besöktes den 5:e augusti 2017. 

Information om kommunens vision: Kommunens hemsida eskilstuna.se. Sidan besöktes den 5:e augusti 2017.