FALKENBERG -  VÄSTKUSTEN.

Befolkningsstatistik.

Falkenberg hade en enligt SCB en befolkning på 44.701 invånare den 31:a december 2018.  

Län och landskap.

Falkenberg tillhör Hallands län och landskapet Halland. 
Landskapsblomma: Hårginst
Landskapsdjur: Lax
Landskapssvamp: Blodsopp
Landskapsfisk: Lax
Landskapssten: Charnockit
Landskapsfågel: Pilgrimsfalk 
Högsta punkt: 226 m ö h (Hallandsåsen)

Falkenberg är en mycket vacker kommun med böljande fält och hav. Centralorten ligger mitt emellan Halmstad och Varberg. Bilderna kommer bland annat ifrån Skrea strand som utgörs av strandvallar och dyner mellan bergknallar. Kusten i norra delen består av morän eller isälvsmaterial, omväxlande med fuktiga marskområden.

 

Kommunens vision.

Kommunens vision är: “Falkenberg ska bli mer inkluderande. Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kommunen. God kommunal service i livets alla skeden. Ett breddat och dynamiskt näringsliv i hela kommunen. Den ekologiska hållbarheten ska öka.”

Historia.

Under 1200-talet utvecklades två län med skiljegräns vid ån Ätran. Vid åns nedersta fors befästes gränsen med en borg som sedan blev centrum i det nybildade Falkenbergs län.

På platsen för nuvarande Falkenberg låg Gamla Falkenberg och en kilometer längre upp grundades i mitten av 1400-talet Nya Falkenberg. Bägge städerna förlorade emellertid sina privilegier som stad 1578 och invånarna beordrades till Varberg. År 1582 återupprättades Gamla Falkenberg. 

Historiska fakta är hämtade ifrån Nationalencyklopedin nr 6 s. 112 - 114 utgiven på Bra Böcker 1991. 
Befolkningsstatistik: Statistiska Centralbyråns hemsida scb.se, 2017. Sidan besöktes den 21:a februari 2019.
Landskapsbeteckningar:  Boken “Se Sverige” av Lars Magnusson. Utgiven 2005 av Lars Magnusson och Bokförlaget Prisma 2005. 
Landskapsfågel: Hemsidan fageln.se. Sidan besöktes den 7:e augusti 2017. 
Information om kommunens vision: Kommunens hemsida falkenberg.se. Sidan besöktes den 7:e augusti 2017.