Gävle - Kommunen med miljöfokus och en spännande historia.

Gävle ligger på bekvämt avstånd ifrån Uppsala, Sandviken, Borlänge och Söderhamn och ligger vid Bottenhavet men har ingen direkt koppling till havet. Gävle har en historia av att ha haft det och då gick skutorna in via Gavleån som än idag ger en fantastisk möjlighet att fiska mitt i staden. Gävle har blivit utnämnd till Sveriges andra bästa miljökommun

Fotograf David Bernstål. Copyright Gävle kommun.
Fotograf David Bernstål. Copyright Gävle kommun.

Befolkningsstatistik.

Befolkningen i Gävle uppgick enligt SCB:s statistik den 31:a december 2018 till 101.455 invånare.

Fotograf David Bernstål. Copyright Gävle kommun.
Fotograf David Bernstål. Copyright Gävle kommun.

Län och landskap.

Gävle ligger i länet Gävleborg och i landskapet Gästrikland. 
Landskapsblomma: Liljekonvalj. Landskapsdjur:Tjäder
Landskapssvamp: Fjällig taggsvamp
Landskapsfisk: Strömming
Landskapssten: Gävlesandsten
Landskapsfågel: Storlom
Högsta punkt: 402 m ö h (Lustigknopp).

Kommunens vision.

“Stärk ledarskapet och samverkan inom kommunen.
Forma attraktiva livsmiljöer.
Stimulera kompetens, innovationer och entreprenörskap.
Utveckla kommunikationer och infrastruktur.
Stöd en utveckling av gävlebornas stolthet över sin kommun och profiler Gävle utåt.”


GPS
WGS84: N 60° 40.4928', E 17° 8.4764'
Decimal: 60.6749, 17.1413
Fotograf David Bernstål. Copyright Gävle kommun.
Fotograf David Bernstål. Copyright Gävle kommun.

Historia.

Gävle fick statsprivelegier genom Kristofer av Bayerns privilegiebrev 1446 men har enligt vissa källor omnämnts som stad redan 1413. Under 1500-talet blomstrade Gävles utrikeshandel. Det var under Gustav Vasas tid (1523 - 60). Man exporterade bl.a. järn, hudar, trä och tjära. 1636 upprättades det s.k. bottniska handelstvånget vilket begränsade Gävles förmåga att bedriva utrikeshandel hårt. Andra skäl till svårigheter för bygden var det trettioåriga kriget vilket ledde till att många båtsmän försvann ifrån orten p gr a flottan. År 1642 blev Gävle en del av Västernorrlands län. År 1721 drog ryska trupper in i den nordöstra delen av Gävle men besegrades. Det skedde under det nordiska kriget som varade emellan 1700 - 1721. Näringslivet blev återigen blomstrande efter kriget och i synnerhet exporten av järn. 1762 bildade man Gävleborgs län. 
1858 grundades en för bygden betydande industri Sandvikens stålverk. Järnverks- och sågverksindustrin ledde till att man drog till sig folkrörelser som rekryterade sina medlemmar bland arbetarna. Missionsförbundets grundare P.P. Waldenström var bosatt i Gävle.


Historiska fakta är framförallt hämtade ifrån Nationalencyklopedin nr 8 s. 250 - 251 utgiven på Bra Böcker. 
Befolkningsstatistik: Statistiska Centralbyråns hemsida den 21:a februari 2019.
Landskapsbeteckningar:  Boken “Se Sverige” av Lars Magnusson. Utgiven 2005 av Lars Magnusson och Bokförlaget Prisma 2005. 
Landskapsfågel: Hemsidan fageln.se. Sidan besöktes den 8:e augusti 2017. 
Information om kommunens vision: Kommunens hemsida gavle.se. Sidan besöktes den 8:e augusti 2017.