Håbo.

Håbo kommun är mycket vacker. Centralorten i Håbo kommun är Bålsta. Bålsta är en del av pendeltågets linje i Stockholm. Man kan även åka en turistbåt dit ifrån Stockholm. Kommunen har en mycket stor andel unga människor i förhållande till riket i övrigt. Många pendlar till Stockholm för att arbeta. Näringslivet präglas av småindustrin.

Län och landskap

Håbo ligger i Uppsala län och landskapet Uppland
Landskapsblomma: Kungsängslilja
Landskapsdjur: Havsörn
Landskapssvamp: Karljohansvamp
Landskapsfisk: Asp
Landskapssten: Hälleflinta
Landskapsfågel: Havsörn
Högsta punkt ö h. 111 m ö h

 

Befolkningsstatistik.

Befolkningen uppgick till 21.564 invånare den 31:a december 2018.
 

Kommunens vision.

“Vårt Håbo 2030.
I Håbo lever vi socialt hållbart  och skapar det goda livet för alla. Det innebär ett öppet och demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och där alla är delaktiga. Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar något större. I Håbo har alla samma möjlighet att delta och växa".

Källa: Befolkningsstatistik: Statistiska Centralbyråns hemsida den 21:a februari 2019.
Landskapsbeteckningar: Boken “Se Sverige” av Lars Magnusson. Utgiven 2005 av Lars Magnusson och Bokförlaget Prisma 2005. 
Landskapsfågel: Hemsidan fageln.se. Sidan besöktes den 8:e augusti 2017. 
Information om kommunens vision: Kommunens hemsida habo.se. Sidan besöktes den 11:e augusti 2017.