Helsingborg - har varit utsedd till Sveriges bästa miljökommun.

Helsingborg ligger mycket vackert vid havet. Den var mycket trivsam. Helsingborg är Sveriges 10:e största stad och var utsedd till Sveriges bästa miljökommun. Man har bekvämt avstånd till Lund, Ängelholm, Landskrona, Båstad, Halmstad och Malmö.  Vi är många som har åkt till Danmark via Helsingborg närmare bestämt till Helsingör. Därför var det roligt att åka till Helsingborg för dess egen skull och ta kort.

Befolkningsstatistik.

Befolkningen uppgick till 145. 415 invånare den 31:a december 2018.

Kommunens vision.

Kommunens vision säger att år 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för människor och företag. Staden ska vara spännande, attraktiv och hållbar. För att nå visionen behöver man veta vilka risker, möjligheter och hot som vi möter längs vägen. Detta gör man genom att varje år ta fram en trend- och omvärldsanalys.” 

Län och landskap.

Helsingborg tillhör länet Skåne och landskapet Skåne. 

Landskapsblomma: Prästkrage.
Landskapsdjur: Kronhjort.
Landskapssvamp: Ängchampinjon.
Landskapsfisk: Ål.
Landskapssten: Flinta.
Landskapsfågel: Glada.
Högsta punkt: 212 m ö h (Söderåsen)

Historia.

Arkeologiska fynd visar att det har funnits bebyggelse sedan 1000-talet på Landborgen. Man räknar med att den började byggas kring 1200-talet. 

Borgen uppfördes vid mitten av 1100-talet. Den ännu kvarstående delen Kärnan påbörjades sannolikt vid 1300-talet.

Helsingborgsborna fick känna av kraftmätningarna under kriget emellan Danmark och Sverige. De tvingades fly vid flera tillfällen. Den 28:e februari 1710 stod Helsingborg för ett avgörande slag. Striden höll på i tre timmar och slutade med en svensk seger. Från att ha varit ett centrum i Danmark fick man svårigheter då nya tullar restes emot omvärlden och man upplevde slitningar i stadssamhället när man skulle försvenskas! 

Under 1800-talet växte Helsingborg starkt och avancerade ifrån den 18:e till den 5:e största staden i riket och blev Skånes största exporthamn. Spannmålshandeln hade stor betydelse. Hamnen blev en av rikets viktigaste hamnstäder. Det ledde även till att industrin ökade väsentligt.


Historiska fakta är hämtade ifrån Nationalencyklopedin nr 8 514 - 515 utgiven på Bra Böcker 1992. 

Befolkningsstatistik: Statistiska Centralbyråns hemsida den 21:a februari 2019.

Landskapsbeteckningar:  Boken “Se Sverige” av Lars Magnusson. Utgiven 2005 av Lars Magnusson och Bokförlaget Prisma 2005. 

Landskapsfågel: Hemsida fageln.se. Sidan besöktes den 11:e augusti 2017. 

Information om kommunens vision: Kommunens hemsida helsingborg.se.  Sidan besöktes den 8:e juli 2017.