Kalmar - känd för Kalmarunionen.

Kalmar slott har stått i fokus för flera dramatiska händelser än någon annan bevarad byggnad i Sverige.Slottet byggdes under andra hälften av 1200 - talet, som en omedelbar följd av den stabilisering av den svenska monarkin som inföll under Birger Jarl och hans söner. Ursprungligen låg slottet mitt emot den medeltida staden Kalmar som växte fram i anslutning till den befästning som skyddade invånarna mot angrepp från havet. Allt detta förändrades efter 1647 års eldsvåda då stadsbebyggelsen flyttade till Kvarnholmen, nordöst om Slottsfjärden.


GPS
WGS84: N 56° 39.8067', E 16° 21.4067'
Decimal: 56.6634, 16.3568

Befolkningsstatistik.

Befolkningen uppgick till 68.510 invånare den 31:a december och år 2018

Kommunens vision.

Kommunens vision 2025 är:
“I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med närhet till stadens puls såväl som livskraftig landsbygd. Kunskap och det livslånga lärandet går hand i hand med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö.”

Län och landskap.

Kalmar ligger i Kalmar län i landskapet Småland. 
Landskapsblomma: Linnea.
Landskapsdjur: Utter.
Landskapssvamp: Koralltaggsvamp.
Landskapsfisk: Mal.
Landskapssten: Röd Växjögranit. 
Landskapsfågel: Taltrast.
Högsta punkt: 377 m ö h (Tomtabacken)


Kalmar ligger vid Östersjön och Kalmarsund med närhet till Öland, Karlskrona, Oskarshamn och Växjö.
Kalmar är verkligen en spännande och rolig kommun. Där möttes jag av glada människor eftersom högskolan - numera universitet hade avslutningsveckor, vilket resulterade i diverse roliga upptåg. 
Dessutom hade Kalmar FF en match samma dag med Djurgården. Alla var involverade i det. 
Enligt kommunens hemsida är man en av Sveriges tryggaste kommuner. Alla som jag mötte sa att man älskade att bo i Kalmar. 

 

Historia

Historiskt var Kalmars läge med närheten till farbart vatten av avgörande betydelse för att man grundande den kring 1200-talet. 

Under 1300-talet omgavs staden av en ringmur som man fortfarande ser rester av runt den Gamla staden. Borgen var ett av rikets säkraste fästen och staden hade en framträdande roll i medeltidens nordiska politik, med en höjdpunkt vid bildandet av Kalmarunionen 1397. 

Under medeltiden hade Kalmar omfattande kontakter med Hansan och hade ett starkt tyskt befolkningsinslag. 

Under senmedeltiden utsattes Kalmar för flera anfall och belägringar. Medeltidsborgen byggdes om till renässanspalats på 1560-talet men förstördes i Kalmarkriget 1611-13. Staden förflyttades av militära skäl 1647 - 57. 

1603 bildades Kalmar stift och 1634 blev det residensstad för landshövdingen Kalmar län. I samband med freden i Roskilde förlorade staden sina fördelar som gränsstad och ekonomisk knutpunkt vilket resulterade i en ekonomisk nedgång. Under 1700-talet expanderade emellertid Kalmars sjöfart. 

Historiska fakta är framförallt hämtade ifrån Nationalencyklopedin nr 10, s.461 - 467. Utgiven på Bra Böcker 1993.
Befolkningsstatistik: Statistiska Centralbyråns hemsida scb.se Sidan besöktes den 21:a februari 2019.
Landskapsbeteckningar:  Boken “Se Sverige” av Lars Magnusson. Utgiven 2005 av Lars Magnusson och Bokförlaget Prisma 2005. 
Landskapsfågel: Hemsidan fageln.se. Sidan besöktes den 10:e augusti.
Information om kommunens vision: Kommunens hemsida kalmar.se. Sidan besöktes den 10:e augusti 2017.