Kristianstad.

Län och landskap.

Kristianstad tillhör Skåne län i och landskapet Skåne. Landskapsblomma: Prästkrage. Landskapsdjur: Kronhjort.
Landskapssvamp: Ängchampinjon. Landskapsfisk: Ål. Landskapssten: Flinta. Landskapsfågel: Glada.
Högsta punkt: 212 m ö h. (Söderåsen.)

Kristianstad ligger nära Hässleholm medan det är något längre till Lund och Karlshamn. 

Kristianstad var en ny bekantskap för mig och därför blev jag glatt överraskad av orten. Den var vacker och överallt möttes jag av positiva och trevliga människor som gav intryck av stor trivsel. Runt Kristiandstad är landskapet öppet med sandiga åkerfält. De grunda, vassrika sjöarna Araslövssjön och Hammarsjön i Helge ås vattensystem har ett rikt fågelliv.

 

Befolkningsstatistik.

Kommunen hade enligt Statistiska Centralbyrån 84.908 invånare den 31:a december 2018

Kommunens vision.

“Vi lyfter tillsammans - 2030. “Visionen utmanar vår identitet. Den ska stärka vår självkänsla och skapa framtidstro. Visionen känner inga geografiska gränser och vi använder Kristianstad som ett samlingsbegrepp.
VISIONEN BYGGER PÅ TRE OMRÅDEN. TILLVÄXT, TANKE, TRIVSEL. 

Tillväxt handlar om Kristianstads ambition som motor i regionen. KRISTIANSTAD ska vara en attraktiv ort som drar till sig människor, kompetens och idéer. Det är en förutsättning för ett bra näringslivsklimat och en expansiv högskola och satsningar på infrastruktur. Tillväxt skapar också en stark arbetsmarknad och är bra för folkhälsan. Tanken handlar om delaktighet och ansvar för framtiden. Kristianstad står för mångfald och för ett positivt samhällsklimat. Vi tror att en rik variation av livsstilar och utbildning är positiv för samhällets sysselsättning och utveckling. Våra gemensamma värderingar ligger till grund för alla förändringar.  
Trivsel handlar om hur samhället ska vara för att alla människor ska må bra i livets alla faser. Vilka förändringar som vi ska satsa på för att invånarna ska känna stolthet och glädje. Hur historiska värden och olika typer av tillgångar och gör att Kristianstad tar plats.
Man fokuserar sig på fyra delområden; hälsa och delaktighet, boendemiljöer och stadsutveckling, arbetsliv och attraktionskraft samt friska ekosystem.” 

Historia.

Kristianstad är en av de främsta representanterna i Kristian IV:s Danmark och ett av de tidigaste exemplen i Norden på renässansens stadsanläggningar, med rätvinklig rutnäsplan och omgivande befästningar. 

Kristianstads föregångare Vä, förstördes under Kalmarkriget av svenskarna 1612. Den danska kronan beslutade därför att grunda en ny stad på en försvarsstrategisk lämplig plats. Kristianstad anlades på Allö i Helge å och fick fundationsbrev av Kristian IV i maj 1614 medan stadsprivilegier utfärdades först 1622. 

År 1719 blev det en residensstad för landshövdingarna i det nybildade Kristianstads län. Kristandstad har sedan dess grundande haft en funktion som garnisonstad. 


Historiska fakta är hämtade ifrån Nationalencyklopedin nr 11, s 434 - 437. Utgiven av Bra Böcker 1993.
Befolkningsstatistik: Statistiska Centralbyråns hemsida den 21:a februari 2019.
Landskapsbeteckningar:  Boken “Se Sverige” av Lars Magnusson. Utgiven 2005 av Lars Magnusson och Bokförlaget Prisma 2005. 
Landskapsfågel: Hemsidan fageln.se. Sidan besökt den 10:e augusti.
Information om kommunens vision: Kommunens hemsida kalmar.se. Sidan besökt den 10:e augusti 2017