Lund - En av Sveriges äldsta städer känd för Universitetet.

 Län och landsting.

Lund tillhör Malmöhus län i landskapet Skåne. 
Landskapsblomma: Prästkrage, Landskapsdjur: Kronhjort, Landskapsfisk: Ål, Landskaptssten: Flinta, 
Landskapsfågel: Glada, Högsta punkt: 212 m ö h (Söderåsen)

 Befolkningsstatistik

Kommunen hade enligt Statistiska Centralbyrån den 31:a december 2018, 122.948 invånare.

Alla studenter präglar staden vilket gör att man upplever den som mycket akademisk.
Den är fylld av ungdomar och man ser cyklar överallt.

 Kommunens vision

Kommunens vision 2025.
I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra. 

Lund har en hållbar utveckling med balanserad tillväxt. Vi är kända för vårt effektiva transportsystem och hushållning med energi och resurser. Här finns livskvalitet med god hälsa, trivsel och frihet. 

Lunds stadskärna är levande, lockande och lättillgänglig för alla. Staden och omlandet stödjer varandra i ömsesidig utveckling. Lund är den goda staden - trygg och överblickbar, med en spännande blandning av historia och framtid. 

Lund är en attraktiv och självklar arena. Här möts, idéer, näringsliv och kultur för att berika varandra. Lund är ett ledande internationellt centrum för forskning, utbildning och företagande. Lund är en kreativ miljö, där det är lätt att starta och driva företag. Utbildningen från förskola och skola till universitet är värdsledande. 

I Lund finns naturliga mötesplatser för en levande dialog med delaktighet och påverkan. Servicen är av god kvalitet, lättillgänglig och flexibel för att passa skiftande behov. Genom ökad samverkan mellan kommunen och andra aktörer i regionen, nationellt och internationellt, skapas förutsättningar för en attraktiv region. 

Utvecklingen drivs av allas engagemang och ansvar för Lund. Alla kan stå på scen men också vara publik. Idéernas Lund kännetecknas av öppenhet för nya intryck, kombinerad med humor och glädje. Här får du vara ung lite längre. 

 

Lunds domkyrka är Sveriges främsta byggnad i romansk stil och är ett monument ifrån den tiden.

 Historia.

Lund anlades redan på 990 talet och blev en kyrklig centralort för Skåne. År 1050 blev staden ett biskopssäte.Någon källa anger datumen (1103 - 1104). 

Tack vare alla centrala funktioner som var knutna till staden blev Lund under 1100-talet Danmarks och Skandinaviens viktigaste stad med omkring 3- 4000 invånare. Under senare århundraden när Malmö började växa minskade Lunds betydelse och blev ett mer renodlat kyrkligt centrum. Reformationen 1536 förändrade Lunds position radikalt. Då lades Biskopssätet ned och kyrkliga byggnader sekulariserades. 

Under 1800-talet var Lund ett kommersiellt och finansiellt centrum. Det minskade något i samband med att Malmö som är Sveriges 3:e största stad växte. 

Universitetet grundades 1668 men det var först på 1900-talet som det blev betydande. Lunds och Uppsala Universitet var under många år de mest betydelsefulla universiteten i Sverige.  

Stadens medeltida ursprung märks i gatunätet samt i byggnader. Att gå i kvarteren och besöka de pittoreska kaféerna och de fina restaurangerna rekommenderas varmt. 


Historiska fakta är framförallt hämtade ifrån Nationalencyklopedin nr 12, s.484 - 485. Utgiven på Bra böcker 1993. 
Befolkningsstatistik: Statistiska Centralbyråns hemsida den 21:a februari 2019. 
Landskapsbeteckningar:  Boken “Se Sverige” av Lars Magnusson. Utgiven 2005 av Lars Magnusson och Bokförlaget Prisma 2005. 
Landskapsfågel: Hemsidan fageln.se. Sidan besöktes den 9:e augusti.
Kommunens vision är hämtad ur broschyren vision 2025 på nätet den 21:a augusti 2017. 


GPS
WGS84: N 55° 42.2796', E 13° 11.4604'
Decimal: 55.7047, 13.191