Mariestad en trästad av rang

Kommunens vision.

Vision Mariestad 2030.

Mariestad - den stolta staden. 
År 2030 är vi en attraktiv “bo-stad”. Vi tar till fullo vara på vårt unika läge, med en levande skärgård och den rogivande kanalen som självklara utgångspunkter. Vi har bebyggt hamnområdet som nu sjuder av aktiviteter för alla åldrar. Bad- och båtlivet lockar besökare från när och fjärran med nya, unika attraktioner. Över hela kommunen är det marina inslaget högst påtagligt - inte minst inom näringsliv och utbildning. 

Mariestad - centrum för trädgårdens hantverk. 
År 2030 är vi en blomstrande kommun i alla bemärkelser. Vi har blivit hela Nordens ledande centrum för trädgårdens hantverk, vilket bland annat avspeglar sig i de vackra parkmiljöerna och trädgårdarna över hela kommunen. 

Mariestad - ledande inom hantverkets akademi. 
År 2030 är vi en välkänd och ansedd universitetsstad som lockar tusentals studenter från alla världsdelar - med unika utbildningar, banbrytande forskning och avknoppande kunskapsföretag som snabbt slår rot i en miljö som välkomnar entreprenörskap och innovationer. Gymnasiets yrkesutbildningar har genom sitt samarbete med universitetet blivit Sverigeledande. 

Mariestad - internationellt modellområde. 
År 2030 har vi synliggjort biofärsområdets möjligheter som internationellt modellområde för hållbar utveckling. Vi har skapat förutsättningar för en hög livskvalitet på naturens villkor, där en trygg boendemiljö, ekoturism och entreprenörskap är viktiga inslag. Vi är en attraktiv kommun med stark växtkraft, såväl på landsbygen och i de mindre samhällena som stadskärnan. 

Mariestad - en naturlig mötesplats. 
År 2030 är Mariestad en naturlig mötesplats. Täta och snabba kommunikationer med storstäderna spelar stor roll, liksom spännande konferensmiljöer som speglar våra unika fördelar och ger plats för nya tankar och idéer. Vi är öppna för nya intryck och nya människor. Vi har ett expansivt näringsliv och en blomstrande turism. 

Kommunen har valt att ha följande fokusområden till 2019. 
Boende
Kommunikationer
Ungdomar
Lärande 
Besöksmål

 Län och landsting.

Mariestad tillhör Västra Götalands län och landskapet Västergötland. Mariestad ligger mycket vackert vid Vänerns sydöstra strand. 

Landskapsblomma: Ljung
Landskapsdjur: Trana
Landskapssvamp: Scharlakansröd vaxskivling. 
Landskapsfisk: Lake
Landskapssten: Platådiabas
Landskapsfågel: Trana
Högsta punkt: 361 m ö h (Galtåsen, ost Ulricehamn)


Gamla stan i Mariestad räknas som en av landets mest välbevarade trästäder med bebyggelse ifrån 1700 - 1800 talet.

För den som älskar båtar kan man få den unika upplevelsen att åka båt ifrån Mariestad till Göteborg via sjön Vänern och Göta kanal. Göta kanal börjar i norra delen av kommunen

Vänern är Sveriges största sjö. Den är omvittnad som en sjö där man kan att fiska lax. Kuststräckorna har en stor variation med höga berg, djupa vikar, långa rev, kalt och många gånger sällsamt djurliv, vildmark mm. Kung Gustav Vasa använde den för transport av malm från Bergslagen. 

Befolkningsstatistik

Kommunen hade enligt Statistiska Centralbyrån 24.372 invånare den 31:a december 2018. 

Historia.

Mariestad grundades 1583 av Hertig Karl sedermera Karl IX. Han var son till Gustav Vasa. Mariestad fick sitt namn efter hans fru Maria av Pfalz. 

På en ö i ån  fanns en huvudgård, senare kallad Marieholms kungsgård. De ägdes av Hertigen. Näringslivet dominerades av segelbåtar på Vänern och handeln på Värmlands bergslag. 

Det var konkurrens med andra städer runt Vänern. År 1584 blev staden säte för superintendenten över bl.a. Värmland. Stiftsbildningen gjordes för att motverka katoliseringstendenser i Skarastiftet under Johan III:s tid. År 1647 flyttades superintendenturen till Karlstad. 

Vid1660 - talets början blev Mariestad residensstad i Skaraborgs län. Man fick därmed en domkyrka. Mariestad var residensstad ända till 1997 då landshövdingen flyttade till Göteborg och Skaraborg blev en del av Västra Götalands län. 

Mariestads funktion som residensstad har bidragit till stabilitet. Trollhätte- och Göta kanals tillkomst under 1800-talets första decennier gav viss stimulans åt handeln. Den industriella utvecklingen har varit relativt livlig under 1900-talet med bl.a. verkstäder (Elektrolux) pappersbruk och möbeltillverkning. 


Historiska fakta är hämtade ifrån Nationalencyklopedin nr 13 s. 79. Utgiven på Bra Böcker 1994.  
Befolkningsstatistik: Statistiska Centralbyråns hemsida scb.se den 21:a februari 2019.
Landskapsbeteckningar:  Boken “Se Sverige” av Lars Magnusson. Utgiven 2005 av Lars Magnusson och Bokförlaget Prisma 2005. 
Landskapsfågel: Hemsidan fageln.se. Sidan besöktes den 9:e augusti. 
Information om kommunens vision: Kommunens hemsida mariestad.se. Sidan besöktes den 21:a augusti 2017