Nyköping - känd för Nyköpings gästabud.

Län och landsting.

Nyköping tillhör Södermanlands län i landskapet Södermanland. 

Landskapsblomma: Vit näckros
Landskapsdjur: Fiskgjuse
Landskapsfisk: Braxen
Landskapssten: Granatådergnejs
Landskapsfågel: Fiskgjuse
Högsta punkt: 124 m ö h

Nyköping är en trivsam centralort med en mycket spännande om än blodig historia! 

Befolkningsstatistik.

Kommunen hade enligt Statistiska Centralbyrån 56.011 invånare den 31:a december 2018.

Kommunens vision.

Nyköping 2030.
“Nyköping är en hållbar och växande kommun som tar vara på sina unika möjligheter. Det geografiska läget i en stark tillväxtregion med både lokal och internationell närhet gör Nyköping attraktivt. 

Med förbättrade kommunikationer är Nyköping en integrerad del av Stockholm - Mälardalen. Ökad regional och internationell rörlighet är en del av vardagen. 

Det är enkelt för företagare att förverkliga sina idéer i Nyköping. Genom befolkningstillväxten och en god tillgång på mark för etablering skapas förutsättningar för ett rikt näringsliv. Här står utbildning och kunskap i centrum för ett livslångt lärande. 

I Nyköping finns framtidstro. Nyköping går före och bygger för ökad social sammanhållning och grön omställning.”

Kommunen har fem målområden för att nå sin vision 2030 som man arbetar efter. De är 

Hållbar tillväxt.
Grön omställning.
Social sammanhållning. 
Kommunal organisation. 
Hållbar ekonomi.


GPS
WGS84: N 58° 45.1706', E 17° 0.5496'
Decimal: 58.7528, 17.0092

Historia.

Borgen Nyköpingshus byggdes i mitten av 1200 - talet. Den har flera gånger stått i centrum för svensk historia. Här utspelades dramatiska Nyköpings gästabud 1317 varvid kung Birger lät gripa sina hertigliga bröder, hertigarna Erik och Valdemar och spärra in dem i borgens fånghåla. Detta blev startpunkten till ett svenskt inbördeskrig. Hertigarna dödades och kung Birger störtades ifrån tronen. Detta spelas ofta som en teater under sommaren i Nyköping. 

Borgen byggdes upp på nytt av fogden Raven van Barnekow på 1360-talet. Senare på 1500 - talet lät hertig Karl (den blivande Karl IX) bygga om Nyköpingshus. På 1600 talet eldhärjades slottet och stor delar ligger fortfarande i ruiner. 

Ett franciskanerkloster från 1280 - talet visar att Nyköping var en stad. Man är osäker på när den grundades. Under medeltiden av Nyköping en av Sveriges viktigaste städer. Den äldsta bebyggelsen har daterats till 1000 - talet men först på 1200 - talet utvecklades orten till en stad. På 1300 - talet kom Allhelgona kyrka att fungera som sockenkyrka för Nyköpings östra del, Nikolai kyrka för den västra.


Historiska fakta är hämtade ifrån Nationalencyklopedin  nr 14, s. 331.Utgiven på Bra Böcker 1994. 
Befolkningsstatistik: Statistiska Centralbyråns hemsida scb.se. Sidan besöktes den 21:a februari 2019.
Landskapsbeteckningar:  Boken “Se Sverige” av Lars Magnusson. Utgiven 2005 av Lars Magnusson och Bokförlaget Prisma 2005. 
Landskapsfågel: Hemsidan fageln.se. Sidan besöktes den 9:e augusti. 
Information om kommunens vision: Kommunens hemsida nykoping.se. Sidan besöktes den 22:a augusti 2017