Piteå och skärgården.

Län och landskap.

Piteå ligger i Norrbottens län i Norrbotten vid havet Bottenviken där Piteälvens har sitt utlopp.  

Landskapsblomma: Åkerbär
Landskapsdjur: Lavskrika
Landskapssvamp: Stenmurkla
Landskapsfisk: Siklöja
Landskapssten: Gabbro
Landskapsfågel: Sångsvan
Högsta punkt: 594 m ö h (Vitberget)

Jag hade aldrig varit i Piteå förrän jag kom dit och tog kort. Det var en mycket fin upplevelse. 

Jag träffade människor som kom ifrån samhällen runt omkring och jag kände verkligen att nu är jag långt uppe i Sverige. Man var mycket vänliga och det var roligt att höra den sjungande vackra dialekten. 

Det är en av de platser som jag fick lust att besöka återigen. Då ska jag även passa på att besöka Havsbadet.

Befolkningsstatistik

Kommunen hade enligt Statistiska Centralbyrån 42.116 invånare den 31:a december 2018.  

Kommunens vision.

Piteå ska år 2020 ha 43000 invånare.
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.

Historia.

Piteå fick stadsprivilegier av Gustav II Adolf 1621. Syftet var att knyta traktens allmogehandel och samehandeln i Pite lappmark till den nya staden. Efter en stor brand 1666 flyttades staden 1698 till ett hamnläge vid Häggholmen. Piteå tidiga utveckling berodde bl.a. på silverbrytning i Nasafjäll 1634 - 59. 
Nödåren 1697-98 och stora nordiska kriget, med ryska anfall 1716 och 1721 mot staden hämmade utvecklingen, men goda konjunkturer för handel och sjöfart återvände och Piteå kunde växa till ca 900 invånare 1805.  Ännu vid 1800 - talets mitt var Piteå en av övre Norrlands främsta städer och fungerade 1810-56 som residensstad för Norrbottens län. 
Sedan 1970-talet har befolkningen ökat med 6000 personer. 


Statistiken är hämtad ur SBC:s hemsida den 21:a februari 2019.