Solna.

Copyright Solna kommun
Copyright Solna kommun
Copyright Solna Kommun
Copyright Solna Kommun
Copyright Solna Kommun
Copyright Solna Kommun
Hagastaden. Copyright Solna Kommun.
Hagastaden. Copyright Solna Kommun.
Enköpingsvägen Copyright Solna Kommun
Enköpingsvägen Copyright Solna Kommun
Copyright Solna Kommun
Copyright Solna Kommun
Copyright Solna Kommun
Copyright Solna Kommun
Copyright Solna kommun.
Copyright Solna kommun.
Gula linjen Copyright Solna Kommun.
Gula linjen Copyright Solna Kommun.

 Län och landskap.

Solna tillhör Stockholms län och landskapet Uppland. 

Landskapsblomma: Kungsängslilja
Landskapsdjur: Havsörn
Landskapssvamp: Karljohanssvamp
Landskapsfisk: Asp
Lanskapssten: Hälleflinta
Landskapsfågel: Havsörn
Högsta punkt: 111 m ö h

Solna är en plats som man gärna besöker och bor i.

För den som tycker om friluftsliv finns Råsundasjön är en populär sjö för friluftsaktiviteter. 

Solna kallas även för Arenastaden. Det beror på att man har Nationalarenan Friends Arena. När man har fotbollsmatcher eller konserter invaderas staden av människor ifrån Sverige och andra länder. 

 

 Befolkningsstatistik.

Kommunen hade enligt Statistiska Centralbyrån 80.950 invånare den 31:a december 2018.

 Historia.

Solna socken sträckte sig under medeltiden till Gamla stan och inbegrep även delar av nuvarande Nacka och Lidingö. Dess södra delar avsöndrades efterhand till Stockholm. 

Under stormaktstiden, perioden från Gustav II Adolfs trontillträde 1611 till Karl XII död 1718 då Sverige hade en stormaktställning i Europa, tillkom Karlbergs och Ulriksdals slott och under Gustav III:s tid, han var kung emellan 1771-92, tillkom Haga slott. 

I samband med att Gustav III dog 1792 hade man enbart hunnit fullborda grunden till Haga slott. Man ställde in byggnadsarbetena men byggnadsresterna har bevarats . 

Under Gustav IV Adolfs regering nyuppfördes Drottningens paviljong, det s.k. Haga slott. Den har fungerat som bostad för änkehertiginnan Teresia av Dalarna (1890 - 1914) samt för prinsparet Gustaf Adolf och Sibylla (1932 - 47). År 1966 avstod Gustaf VI Adolf nyttjanderätten av Haga till staten för att användas av gästande stats- och regeringschefer. 

Nu bor kronprinsessan Victoria och prins Daniel tillsammans med barnen prinsessan Estelle och prins Oskar på Haga slott.

Haga Park och Ulriksdals park är en del av en nationalstadspark som inrättades 1994.

Vid slutet av 1800-talet växte Hagalund, Råsunda och Lilla Alby fram. Järnvägarna norrut ifrån Stockholm gjorde det möjligt att bygga arbetarförstäder. Solna stad bildades 1943. Från Råsunda fanns 1908 - 59 en spårvägsförbindelse in till centrum. Man byggde stora bostads- och arbetsplatsområden under perioden 1950 - 70 och fick en tunnelbanestation 1975. Solna centrum byggdes 1986 - 90 som en överglasad flervåningsgalleria. Bebyggelsen har hittills i stort sett bestått av friliggande flerbostadshus.


SCB:s hemsida besöktes den 21:a februari 2019.

 Kommunens vision.

Kommunen ser till att de 9.500 företag som finns inom kommunen träffas regelbundet genom företagsfrukostar. De har haft många mycket intressanta föredrag och jag har haft förmånen att besöka flera av dem. På grund av sitt engagemang för företag har man valts till den kommun som i nio år i rad har ansetts ha det bästa företagsklimatet av organisationen Svenskt Näringsliv. 

Den 17:e maj 2017 höll kommunstyrelsens ordförande Per Granfalk en presentation om kommunens framtidsplaner.

Man har som kommun utvecklat en framtidsstrategi med målen att få det bättre tillsammans med ökad tillväxt, arbete och välfärd samtidigt som man ser till att det sker på ett sätt som leder till en hållbar ekonomi för att därmed säkra framtidens välfärd. 

Det görs stora investeringar på 70 miljarder kronor och man planerar att bygga 15 000 bostäder i Hagastaden och Arenastaden. 

För att möta efterfrågan av att leva, bo och verka i Solna satsar man på:

Nybyggnation av i genomsnitt 800 lägenheter per år. Det kommer att bli en mångfald av lägenheter i olika boende- och upplåtelseformer. Man arbetar för att Solna ska vara en levande stad med bostäder, arbetsplatser och service och ha ett bra företagsklimat med etablerings- och tillväxtmöjligheter. Man ser också till att det ska vara en sammanhållen stad. Äldre stadsdelar kompletteras med ny bebyggelse och man eftersträvar att det blir ett effektivt markutnyttjande och  utnyttjar goda kollektivtrafiklägen. 

Man bygger ut kollektivtrafiken och en Huvudstaled i tunnel. 

Dessutom byggs en ny tunnelbanestation i Hagalund. Den gula linjen går ifrån Odenplan, via stationerna Hagastaden, Hagalund till Arenastaden. Därmed binder man samma Solna med Stockholms innerstad vid ytterligare platser. Förutom det bygger man ett modernt gång- och cykelvägnät. 

Man fortsätter att utveckla viktiga natur- och kulturvärden och arbetar för att värna värdena i nationalstadsparken, naturreservaten och de kommunala grönstråken. Man planerar en tät stad, där parker och gröna ytor ingår som naturliga delar i stadsmiljön. 

Arena Staden

Man räknar med att Arenastaden kommer att ha 30 000 arbetsplatser och 2000 bostäder. Förutsättningarna för det finns, då man får en ny tunnelbanestation. Dessutom finns redan Mall of Scandinavia - Nordens största handelsplats. Förutom det har man Nationalarenan i fotboll, dvs. Friends Arena som ger arbetstillfällen. 

Utöver det planerar man att bygga en modern stadsgata från hjärtat av Råsunda till Hagastaden. Det kommer att bli mer stadsliv vid Råsunda torg och Stråket. Det leder till att de bostäder som finns där får ett mycket attraktivt läge. Genom tunnelbanans nya linje knyter man ihop Solna med Stockholms innerstad. 

Hagastaden

I planerna för Hagastaden ligger i första hand tretusen nya bostäder som ska byggas inom tio år. Man föreställer sig att man kan bygga sextusen bostäder totalt. Där ska även finnas kluster av Life Science företag tillsammans med den forskning och innovation som finns via Karolinska Institutet. När det är klart  räknar man med att det kommer att finnas 50 000 bostäder.

 


GPS
WGS84: N 59° 21.8449', E 18° 0.7457'
Decimal: 59.3641, 18.0124
Copyright Solna Kommun.
Copyright Solna Kommun.
Copyright Solna Kommun
Copyright Solna Kommun