Trelleborg.

Befolkningsstatistik

Befolkningen var enligt Statistiska Centralbyråns hemsida 44.902 invånare den 31:a december 2018.

Historia

Staden är känd sedan mitten av 1200-talet som en centralort för det skånska sillfisket och handelsutbytet med hanseaterna. Den förlorade sina privilegier 1619 och dess betydelse avtog. Folkmängden ökade senare och 1843 blev Trelleborg en s.k. friköping. Stadsrättigheterna återgavs 1867. Trelleborg utvecklades starkt under sekelskiftet som industri och sjöfartstad. 1897 öppnades reguljär post- och passagerartrafik mellan Trelleborg och Sassnitz. Det kompletterades 1909 med en tåg och bilfärjelinje. 

Historiska fakta är framförallt hämtade ifrån Nationalencyklopedin och källor på internet. Statistik ifrån SCB:s hemsida är hämtad den 21:a februari 2019.

 

Län och landskap.

Trelleborg tillhör Skåne län och landskapet Skåne.

Landskapsblomma: Prästkrage
Landskapsdjur: Kronhjort
Landskapssvamp: Ängchampinjon
Landskapsfisk: Ål
Landskapssten: Flinta
Landskapsfågel: Glada
Högsta punkt: 212 m ö h (Söderåsen)

Det var roligt att resa till Trelleborg.  Det är en utpräglad jordbruksbygd med en av Sveriges bördigaste jordar. Kuststräckan utgörs av omväxlande sandiga och steniga stränder. I kustzonen finns sandvallar som bildades när Östersjöns yta låg högre än idag. Dalköpings ängar öster om Trelleborg är strandängar med ett artrikt växtliv och är även häck- och rastplats för ett rikt fågelliv. 

I Trelleborg möttes jag av mycket vänliga människor.

Kommunens näringsliv präglas i hög grad av centralortens hamn och färjeförbindelse med Travemünde, Sassnitz och Rostock i Tyskland. 

Någon mil utanför Trelleborg finns det fina badstränder och en golfbana som är väl värd ett besök.