Trosa.

Län och landskap.

Trosa tillhör Södermanlands län i landskapet Södermanland. 

Landskapsblomma: Vit näckros
Landskapsdjur: Fiskgjuse
Landskapssvamp: Svart trumpetsvamp
Landskapsfisk: Braxen
Landskapssten: Granatådergnejs
Landskapsfågel: Fiskgjuse
Högsta punkt: 124 m ö h

Att komma till Trosa är något speciellt. Man bör inte missa det om man gillar en mysig småstadskänsla där man tar det lugnt samtidigt som det finns en härlig känsla av glad stämning i luften. Det är vackert. 

 

Befolkningsstatistik

Kommunen hade enligt Statistiska Centralbyrån 13.309 invånare den 31:a december 2018.
 

Historia.

Trosas historia visar ovanligt tydligt hur beroende människan i äldre tider var av tillgången på vattenvägar för sin försörjning. Första gången Trosa förekommer i skriftliga källor är omkring 1280. Vissa källor säger 1290. Man vet med säkerhet att byn hade blivit en stad 1383. 

Trosaån hade en stor betydelse för staden då den var segelbar. Trosa fungerade som en mindre utskeppningshamn för järn och som lokalt centrum för fiske och jordbruk. När Trosaån som var oerhört viktig för staden fylldes igen hotades hela stadens existens. 

Landhöjningen gjorde att stadens betydelse minskade då havsförbindelsen försvann. Trosa upphörde därför som stad under 1500-talet men fick återigen stadsprivilegier år 1610. 

Det centralt utsatta läget gjorde att staden blev ett lätt byte för ryssarnas anfall 1719, varför Trosa måste byggas upp igen. 

Så länge Trosa präglades av fisket var åtskilliga stadsbor s.k. skärborgare. Om vintrarna levde man i staden och på sommaren i små stugor på skären. 

I slutet av 1800 - talet då fisket gick tillbaka började istället badturister att flockas där. Det är en av Sveriges mindre kommuner. 


Historiska fakta är framförallt hämtade ifrån Nationalencyklopedin och källor på internet.

Statistik ifrån SCB är hämtad den 21:a februari 2019.