Uppsala.

 Län och landskap.

Uppsala tillhör länet Uppsala län och landskapet Uppland. 

Landskapsblomma: Kungsängslilja
Landskapsdjur: Havsörn
Landskapssvamp: Karljohanssvamp
Landskapsfisk: Asp
Lanskapssten: Hälleflinta
Landskapsfågel: Havsörn
Högsta punkt: 111 m ö h

 

Befolkningsstatistik


Kommunen hade enligt Statistiska Centralbyrån 225.164 invånare den 31:a december 2018.  

Uppsala kommun och är starkt förknippad med Uppsala Domkyrka, Uppsala Universitet och Livets ord men man har också ett betydande näringsliv. 

 

Historia.

Uppsala kommer ifrån den tidigare staden Gamla Uppsala som ligger något längre norrut. Den upphöjdes till svenskt ärkebiskopssäte år 1164.

I början av 1200 - talet växte det fram ett samhälle vid Fyrisåns mynning. Bebyggelsen tillkom av maktpolitiska skäl och på kungligt initiativ. Skälet till bebyggelsen var att det var en sjöfartsförbindelse med Mälaren. Stadsbildningen började få fart under 1200 - talet och ärkebiskopssätet flyttade dit på 1270-talet. Uppsala utvecklades till en tvådelad stad, med en kyrkostad väster om Fyrisån och en borgerlig köpstad öster om Fyrisån.


Gamla Uppsala är en av Sveriges mest mytomspunna platser. Enligt en gammal tradition ska detta ha varit det äldsta Svearikets viktigaste centralort, en plats för rituella blodsoffer och kungabegravningar. I medeltidens litteratur bland annat i de isländska sagorna och hos den tyske historieskrivaren Adam Bremen, framstår Gamla Uppsala som ett maktcentrum av rang och med ett berömt hednatempel och med järnålderskungar av Ynglingaätten. Idag är forskarna mer försiktiga i sin utvärdering av Gamla Uppsalas betydelse. Det miste sin betydelse på 1100 - och 1200 talen.

Uppsala är centrum för Svenska kyrkans administrativa ledning tillika med den plats där ärkebiskopen har sitt säte. Uppsala domkyrka invigdes 1435 och räknas som Nordens största gotiska kyrkobyggnad. Den utsattes för upprepade bränder varför den restaurerades emellan 1886 - 1893. Gustav Vasa kröntes och begravdes där. Där vilar även Erik den helige, heliga Birgittas far lagman Birger Peterson, forskarna Carl von Linné och Olof Rudbeck den äldre, fältherren Magnus Stenbock, mystikern Emmanuel Swedenborg samt ärkebiskop Nathan Söderblom. 

Uppsala slott anlades av Gustav Vasa i mitten av 1500 - talet. I samband med att Uppsala brann 1702lades stora delar av staden i aska. Av allt att döma blev slottet endast lindrigt skadat med branden togs som en förevändning för rivning. 

Det har därefter restaurerats vid fler tillfällen. Idag är slottet en bostad för landshövdingen och rymmer ett museum. Där fattades beslutet om svenskt deltagande i det trettioåriga kriget och det var där som drottning Kristina tillkännagav sin avdikation år 1654. Den i särklass mest dramatiska incidenten, Sturemorden, ägde rum den 24 maj 1567, då Erik XIV lät mörda några av sina högadliga motståndare.

Uppsala Universitetet grundades 1477. Det har länge tävlat med Lund och numera även andra universitet vilket universitet som står högst i rang. Under 1600 - talet uppfattades Uppsala som en andra huvudstad.  


Historiska fakta är framförallt hämtade ifrån Nationalencyklopedin och källor på internet. 

Statistik är hämtad ifrån SCB:s hemsida den 21:a februari.


GPS
WGS84: N 59° 51.5138', E 17° 38.3356'
Decimal: 59.8586, 17.6389