Värmdö och öarna i Skärgården.

 Historia.


GPS
WGS84: N 59° 17.0767', E 18° 31.2474'
Decimal: 59.2846, 18.5208

Befolkningsstatistik

Kommunen hade enligt Statistiska Centralbyrån 44.397 invånare den 31::a december 2018.

 Län och landskap.

Värmdö tillhör Stockholms län i landskapet Södermanland. 

Landskapsblomma: Vit näckros
Landskapsdjur: Fiskgjuse
Landskapsfisk: Braxen
Landskapssten: Granatådergnejs
Landskapsfågel: Fiskgjuse
Högsta punkt: 124 m ö h

Värmdö är en skärgårdskommun vilket gör att många tar båten och besöker någon av öarna i skärgården eller njuter av strandlivet på fastlandet. 

Värmdö ligger i Stockholms mellersta skärgård. Centralorten heter Gustavsberg.

De västra delarna av kommunen utgörs av lummig innerskärgård där små åkertegar utgör rester av ett äldre jordbrukslandskap. Förekomst av urkalksten har t ex på Runmarö gett upphov till en rik orkidéflora. 

Österut övergår skärgården i ett allt kargare landskap med kala hällar och smala stråk av lerjordar. 

Värmdö har en yngre befolkning än landet i övrigt. Där finns en stor fritidsbebyggelse vilket gör att befolkningen ökar markant under sommarhalvåret. 

Det är en välbesökt kommun för turister. Man kan åka båt dit, både via Strömma kanal, direkt till öar i Mellersta skärgården och till Gustavsberg där man även kan besöka porslinmuseum mm och med buss eller bil. 

Historia.

Se Stockholm.

Befolkningsstatistik är hämtad ifrån SCB:S hemsida den 21:a februari 2019.