Västerås.

 Län och landskap.

Västerås tillhör Västmanlands län i landskapet Västermanland. 
Landskapsblomma: Mistel Landskapsdjur: Rådjur
Landskapssvamp: Trattkantarell
Landskapsfisk: Gös
Landskapssten: Kvartsblandad blodstensmalm
Landskapsfågel: Tofsmes
Högsta punkt: 469 m ö h (Fjällberg)

Västerås kommun ligger i Västmanlands län. Kommunen är en del av Mälarregionen som rymmer en tredjedel av Sveriges befolkning. Därmed har man ett gynnsamt klimat för att kunna nät- och samverka både genom kommunsamarbeten såväl som inom näringslivet. 

Västerås har en spännande historia men är också ett centrum för modern teknisk industri. Man har multinationella företag inom automation och inbyggda system och är Sveriges huvudstad när det gäller kraft och energi. De största näringsgrenarna när det gäller sysselsättning är vård, omsorg och tillverkning. 

En del av den historiska framgången kan man tillföra Mälaren. Idag är Mälaren inte lika viktig ur handelssynpunkt. 

För oss som åker skridskor är Stockholm - Västerås, eller tvärtom, en tur på Mälaren som många åker. 

På sommartid åker man gärna båt och seglar men man kan även använda Mälaren som ett sätt att frakta varor. 

 

 Befolkningsstatistik.

Kommunen hade enligt Statistiska Centralbyrån 152.078 invånare den 31:a december 2018. 
 

 Historia.

Västerås bör ha varit stad vid 1200 - talet. Det var biskopssäte redan år 1164. Man anlade ett dominikankloster år 1244. 

Västerås blev tidigt en omlastningsplats för Bergslagens järn- och kopparexport. Det blev stommen i stadens ekonomi. Under 1500- 1600 talet bidrog det till att man fick ett så ekonomiskt uppsving att man blev Mälardalens andra stad efter Stockholm. Det gjorde att man även hade flera riksmöten bl.a. 1527 och 1544. 1626 fick Västerås Sveriges första gymnasium. Kring mitten av 1800-talet förvandlades Västerås till ett modernt industrisamhälle och är idag känt i världen p gr a industrin.


Historiska fakta är framförallt hämtade ifrån Nationalencyklopedin och källor på internet. Befolkningsstatistisk är hämtad ifrån SCB den 21:a februari 2019. 


GPS
WGS84: N 59° 36.594', E 16° 32.6886'
Decimal: 59.6099, 16.5448