Vaxholm och skärgården.

 Län och landskap.

Vaxholm tillhör Stockholms län och landskapet Uppland och ligger sydöst om Stockholm och är en del av Stockholms skärgård.  

Vaxholm är med sina charmiga smågator väl värt ett besök. Där finns butiker och badstränder såväl som kaféer och restauranger. Man ser hela tiden båtar som kommer och går. Många båtar stannar till för att tanka innan den sista sträckan in mot Stockholms centrum. 

Det är en bra kommun för dem som har valt att bo där permanent. Man har möjlighet att bo på en plats där man har ro och närheten till havet men också till en mindre centralort.

Man sysselsätter sig med turism men även med mer traditionellt närings- och kulturliv samt offentlig sektor. 

 

 Befolkningsstatistik.

Kommunen hade enligt Statistiska Centralbyrån 12.023 invånare den 31:a december 2018. 

 Historia.

Man fick stadsprivilegier 1647. Vissa källor anger 1652.

Historiskt utgår man ifrån att man sannolikt fann viss bebyggelse i nära anslutning till den äldsta försvarsanläggningen som var bemannad från 1563. 

Den första träbefästningen anlades under hälften av 1500 - talet, på grund av hotet av Danmark. Eftersom danska krigsskepp lätt kunde segla in mot Stockholm avsåg man att blockera inloppet genom en stark militär anläggning i skärgården.  

Vaxholms största sevärdhet är kastellet som ligger på en bredvid Vaxholm. Under 1700-talet hade Vaxholm en stark anknytning till fästningen och farleden in till Stockholm. Stadens borgare gjorde vakttjänst och arbetade på fästningen. Tullverksamheten var liksom lotsningen viktig. Den lilla staden fick även inkomster genom handel och fiske. Vid början av 1800-talet var Vaxholm länets största stad. Man höll bl.a. på med fiske och rodde med fisken till Stockholm och sålde den där.


Historiska fakta är framförallt hämtade ifrån Nationalencyklopedin och källor på internet. Statistik är hämtad ifrån SCB:S hemsida den 21:a februari 2019.