Nobelprisceremonin  2018.

Jag har fått tillåtelse att publicera bilder och texter av Nobelstiftelsens kansli. Källa: www.nobelprize.org.
Nobelpristagarna av Nobels Fredspris som delas ut av den Norska Nobelkommitténfinner ni här. 

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Nanaka Adachi
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Nanaka Adachi
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

Kungliga Vetenskapsakademin gav 2018 års nobelpris i kemi till Frances H Arnold, George P Smith och till Gregory P. Winter. Årets nobelpristagare har inspirerats av evolutionens kraft och använt samma principer av - genetiska förändringar - och selektion - för att i sina laboratorium utveckla proteiner som löser människans kemiska problem.

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

Nobelpriset i kemi gick till Frances H Arnold, för hennes forskning om riktad evolution av enzymer. Hon genomförde den första riktade evolutionen av enzymer 1993 och har sedan dess finslipat de metoder som numera används rutinmässigt för att utveckla nya katalysatorer. Hennes forskning har dels gjort att man kan framställa läkemedel på ett mer mijlövänligt sätt genom att hennes enzymer nyttjas för mer miljövänlig tillverkning av kemiska substanser och hennes forskning har också gjort att man kan ta fram grönare bränslen för en grönare transportsektor.

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

Frances H Arnold är den femte kvinnan som får Nobelpriset i kemi. Hon föddes 1956 i Pittsburg, USA och doktorerade 1985 vid University of California i Berkley, USA. Linus Pauling Professor of Chemical Engineering, Bioengineering and Biochemistry vid California Institute of Technology, Pasadena, USA och är verksam vid California institute of Technology i Pasadena. 

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

Georg P Smith utvecklade en elegant metod 1985 som kallas fagdisplay, där bakteriofager, virus som infekterar bakterier, kan utnyttjas för att ta fram nya proteiner. På så vis kan man motverka autoimmuna sjukdomar och i vissa fall bota spridd cancer.

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

Georg P Smith är född i Norwalk, USA 1941. Han doktorerade vid Harvard University, Cambridge, USA 1970 och är professor emeritus av biologisk vetenskap vid Colombia University, Missouri. 

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

Sir Gergory Winter använde metoden Fagdisplay för riktad evolution av antikroppar med målet att framställa nya läkemedel. Hans forskning har lett fram till en rad olika läkemedel och behandlingar. Den första av dessa läkemedel adalimumab godkändes 2002 och används mot ledgångsreumatism, psoriases och inflammatoriska tarmsjukdomar. Fagisplay har sedan dess gett antikroppar som kan neutralisera gifter, motverka autoimmuna sjukdomar och bota spridd cancer. Man skriver i samband med utnämningen att "Vi är i början av den riktade evolutionens revolution, som på många olika vis gör den största nytta för mänskligheten." Det finns ett 50-tal mediciner på marknaden för att bota eller lindra sjukdomar som reumatism, psoriasis, Crohns sjukdom, mjältbrand och cancer.

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

Sir Gregory P. Winter är född 1951 i Leicester, Storbritannien och doktorerade 1976 vid University of Cambridge. Han är forskningsledare emeritus vid MRC Laboratory of Molecular Biology i Cambridge. 

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

Dr. Arthur Ashkin´s son professor Michael Ashkin tar emot priset då pristagaren inte hade möjlighet att närvara.  
Kungliga Vetenskapsakademin utdelade 2018 års nobelpris i fysik. Den ena hälften gick till Arthur Ashkin och den andra hälften gemensamt till Gérard Mourou och Donna Strickland för deras banbrytande uppfinningar inom laserfysik. 
Årets prisbelönade uppfinningar har revolutionerat laserfysiken. Extremt små objekt och otroligt snabba processer uppenbarar sig nu i nytt ljus. Med avancerade precisionsinstrument öppnas nya forskningsområden och en mängd industriella och medicinska tillämpningar. Arthur Ashkin, USA fick det för den optiska pincetten och dess tillämpning på biologiska system. Gérarud Mourou, Frankrike och Donna Strickland, Kanada för deras metod att alstra högintensiva ultrakorta optiska pulser. 

IIllustration: Niklas Elmehed. Copyright: Nobel Media AB 2018
IIllustration: Niklas Elmehed. Copyright: Nobel Media AB 2018

Arthur Ashkin uppfann den optiska pincetten vars ljusstrålefingrar griper tag i partiklar, atomer, molekyler och till och med bakterier och andra levande celler. Med detta nya verktyg förverkligade Ashkin en gammal science fictiondröm - att utnyttja ljusets strålingstryck för att flytta på fysiska objekt. Han lyckades få laserljus att knuffa små partiklar mot strålens mittfåra och hållla fast dem. Den optiska pincetten var född. Ett stort genombrott kom 1987, då Ashkin fångade levande bakterier med pincetten utan att skada dem. Omedelbart satte han igång studier av biologiska system, och i dag används den optiska pincetten brett till att undersöka livets maksineri. Arthur Ashkin, föddes 1922 i New York, USA. Fil. doktor 1952 vid Cornell University, Ithaca, USA.

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

Donna Strickland har tillsammans med Gérard Mourou banat väg för de kortaste och mest intensiva laserpulser människan skapat. Den banbrytande artikeln kom 1985 och blev stommen i hennes doktorsavhandling. Med smarta grepp lyckades hon och Gérard Mourou alstra korta högintensiva laserpulser utan att förstöra förstärkarmaterialet. De sträckte först ut laserpulserna i tiden för att minska toppeffekten, försträkte dem sedan, och tryckte till sist ihop dem. Om en puls trycks ihop och blir kortare i tiden så innebär det att mer ljus packas in inom samma lilla område i rummet - pulsens intensitet skjuter då i höjden. Stricklands och Mourous nyuppfunna teknik, kallad CPA eller chirped puls amplicifation, blev snabbt standard för alla senare tillkomna högintensitetslasrar. Bland tillämningarna finns de miljontals synkorrigerande ögonoperationer som numera utförs årligen med de vassaste av ljusstrålar. De otaliga anvdäningsområderna har knappast utforskats fullt ännu. Men redan idag låter de i år belönande uppfinningarna oss rumstera om i mikrovärlden i bästa Alfred Nobelanda till största nytta för mänskligheten.

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

Donna Strickland född 1959 i Guelph, Kanada. Fil. doktor 1989 vid University of Rochester, USA.

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

Gérard Mourou, född 1944 i Albertville, Frankrike. Fil. Doktor 1973.

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet beslutade att Nobelpriset i medicin eller i fysiologi skall delas lika emellan James P Allison, USA och Tasuku Honjo, Japan för deras upptäckt om cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer. Cancer är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av okontrollerad celltillväxt. Cancer är ett av vår tids största gissel och skördar miljontals liv varje år. Genom att förstärka immunsystemets inneboende förmåga att angripa tumörceller har årets Nobelpristagare etablerat en helt ny princip för cancerbehandling. 

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

James P. Allison studerade ett känt protein som visade sig fungera som en broms i immunsystemet. Han insåg möjligheten att släppa på bromsen, så att immunsystemet aktiveras och angriper tumörceller. Han utvecklade sedan konceptet till en helt ny behandlingsprincip. De banbrytande upptäckterna utgör en milstolpe i kampen emot cancer. 

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

James P. Allison föddes i Alice Texas, USA. Han doktorerade 1973 vid the University of Texas., Austin och var 1974-1977 postdoktoral forskare vid Scripps Clinic and Research Foundation, La Jolla, California. Han var 1977 - 1984 verkksam vid The University of Texas System Cancer Center., Smithville, Texas; 1985-2004 vid University of California, Berkely och 2004-2012 vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York. Han var 1997-2012 forskare vid Howard Hughes Medical Institute. Han är sedan 2012 professor vid University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston och är även verksam vid Parker Institute for Cancer Immunotherapy. 

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

Tasuku Honjo upptäckte parallellt ett nytt protein på immunceller och kunde genom noggrann kartläggning visa att det också fungerade som en broms, men med en annan mekanism. Upptäckterna lade grunden för utveckling av en mycket effektiv cancerbehandling. De banbrytande upptäckterna utgör en milstolpe i kampen emot cancer. 

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

Tasuku Honjo föddes 1942 i Kyoto, Japan. Han tog läkarexamen 1966 och var 1971-1974 forskare vid Carnegie Institution of Washington, Baltimore, USA och vid National Institutes of Health, Bethesda, USA. Han doktorerade 1975 vid Kyoto Univresity. 1974 -1979 var han verksam vid Tokyo University och 1979-1984 vid Osaka University. Han är sedan 1984 professor vid Kyoto University.
 
Sveriges Riksbanks pris i Ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne gick till William D Nordhaus och Paul M. Romer för integrering av klimatförändringarna in i långtidsmakroekonomiska analyser. Årets pristagare har designat metoder för att adressera några av vårt tids mest basala och pressande frågor kring hur vi skapar långvillkorad hållbar och uthållig ekonomisk tillväxt. Deras bidrag förser oss med fundamentala insikter om orsaker och konsekvenser av tekonologisk innovation och klimatförändringar. 

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

William D.Nordaus föddes den 31:a maj 1941 i Albuquerque, New York, USA. Han är nationalekonom och universitetslärare vid Yale University där han har varit verksam sedan 1967. Han har forskat kring ekonomiska aspekter av reduktioner av koldioxidutsläpp och klimatförändring. Han var även rådgivare i Jimmy Carters regering 1977-79.  

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

Paul M. Romer är en världsberömd ekonom som har tippats få priset i ett flertal år. Han var chefekonom och vice vd vid Världsbanken till sin pension i januari 2018. Han har varit tjänsteleding ifrån sin tjänst som professor vid  NYU Stern School of Business, New York, NY, USA. Han har tidigare arbetat som professor vid the University of Chicago, the University of California, Kerkely och the Stanford University´s Graduate School of Business. Han föddes i Colorado och doktorerade 1983 vid the University of Chicago. 

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Dan Lepp
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Dan Lepp
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

Från vänster H.M. Drottning Silvia, professor och ordförande för Nobelstiftelsen Carl-Henrik Heldin och H. K. H. Kronprinsessan Victoria

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

Helena Norlén, partner med talman Andreas Norlén och Gregory P. Winter, nobelpristagare i kemi 2018. 

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf Alexander Mahmoud.

Tal av nobelpristagaren i fysik Donna Strickland.

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Dan Lepp
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Dan Lepp

Tal av pristagaren i ekonomisk vetenskap Willian D. Nordhaus.

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

 Tal av nobelpristagaren i medicin Tasuku Honjo.

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf Alexander Mahmoud.

Nobelpristagare i fysik 2018 Arthur Ashkins son professor Michael Ashkin, och kultur och demokratiminister, Alice Bah Kuhnke. 

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

Nobelpristagare i fysik 2018 Donna Strickland och H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Dan Lepp
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Dan Lepp
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Dan Lepp
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Dan Lepp
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Dan Lepp
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Dan Lepp
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf Alexander Mahmoud.

Från vänster, Nobelpristagaren i kemi 2018, George P. Smith, H.K.H. Prinsessan Christina Magnusson och nobelpristagaren i fysiologi och medicin 2018, Tasuku Honjo.

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Dan Lepp
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Dan Lepp

Underhållning utförd av Kungliga Svenska Orkestern, Kungliga Svenska Operan och Kungliga Svenska Balletten. Koreografi av Nicolas Le Riche, chef för Kungliga Svenska Balletten.

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Dan Lepp
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Dan Lepp

Underhållning utförd av Desislava Stoeva och Jérôme Marchand, koregrafi av Nicolas Le Riche, chef för Kungliga Svenska Balletten. 

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf Alexander Mahmoud.

H.K.H. Prinsessan Sofia och nobelpristagare i fysik 2018, Gérard Mourou. 

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

Från vänster; Talman Andreas Norlén och nobelpristagaren i kemi 2018 Frances H. Arnold och H.K.H Prins Daniel.

Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.
Copyright © Nobel Media AB 2018. Fotograf: Alexander Mahmoud.

H.K.H. Kronprinsessan Victoria och nobelpristagaren i kemi 2018 och professor George P. Smith.