FORSKNING I SVERIGE.

I Sverige bedrivs en omfattande forskning ofta i samarbete med forskningsinstitutioner i världen. Det gör att delegationer ifrån hela världen besöker oss. Forskningen bedrivs framförallt på universitet, institutioner och inom näringslivet. Vi har även förmånen att ge ut Nobelprisen varje år. På den här sidan visar vi att vi värnar om den totala miljön med levande tätorter och en levande landsbygd och ett hållbart klimat. Mer inspiration kommer ni att finna via annonsörernas annonsplatser, nuläges- och omvärldsanalyser eller krönikor där de visar sin verksamhet genom texter och bilder och via deras egna hemsidor.