Museum

Sverige har mycket sevärda museum med välutbildade ciceroner som gör att ett besök på ett museum verkligen kan vara en upplevelse som man bär med sig för lång tid framöver. 

Genom att besöka museum får vi se fynden ifrån strapatsrika resor som man har företagit sig alltsedan forntiden eller föremål som visar hur vi bodde, hur vi klädde oss i Sverige och vad som var viktigt för oss. Inte nog med det. Sverige är fullt av historiskt intressanta platser med olika utgrävningar.

Men vi kan också upptäcka vad som skedde historiskt via målningar.