Om mig.

Jag är statsvetare, språkvetare och har en Master of Arts in InterNational Relations by research. Dessutom har jag studerat management för yrkesverksamma ledare. Jag fick stipendium av Stockholms Universitets portugisisk/spanska avdelning för att studera portugisiska i Portugal och dessutom fick jag stipendium och var central utbytesstudent i Brasilien och studerade InterNationella Relationer på Universidade Flumience i Niteroi utanför Rio de Janeiro. Förutom det har jag studerat på Universitet i Kina och Australien. 

Jag har arbetat på UD-EIM-PES med projektexport, UD-GU med global utveckling, på UD-HMK med handelspoltik och UD-BMK med migrations och utvecklingspoltik och på Näringsdepartementets ledning för de politiskt sakkunniga. På ministerkanslierna UD-HMK och UD-BMK. Där arbetade jag för statsråden och statssekreterare. Jag har varit anställd som opolitisk tjänsteman på olika vikariat. När jag blev klar med min Masterexamen blev det anställningsstopp. 

Förutom det har jag arbetet inom näringslivet på små, medel och multinationella företag och på Riksrevisionsverkets Internationella avdelning samt på utländska bankkontor.

Jag har tagit initiativ till två ideella föreningar. Kafé Livsåskådning och Let´s Give Hope - Anti-trafficking worldwide movement där jag även var ordförande.

Förutom det har jag arbetat som lärare i åldrarna 6 - 15 och undervisat i SO, engelska, svenska, svenska för invandrare på högstadiet och i alla åmnen ifrån klass 1 - 6 i Stockholms innerstad och förorter.  

Målsättningen med denna hemsidan är att vi bygger upp den här som en modell där vi utgår ifrån Sverige men sedan kommer vi att utgå ifrån varje lands förutsättningar och arbetar för ett hållbart klimat och för att skapa arbetstillfällen genom ökad handel i Sverige och världen via bilder samt genom att ni som är samarbetspartners skriver nuläges- och omvärldsanalyser. 

Stockholm 2018-08-31

Elisabeth Claesson
SwedGuide InterNational Sweden World
 

Let´s Give Hope - Anti-trafficking worldwide movement. 
Parallellt med den här hemsidan önskar jag även få igång en ideell förening som heter
Let´s Give Hope - Anti-trafficking worldwide movement. Den är nedlagd då vi inte fick ekonomiska medel till den men har stadgar och ett bankkonto. Jag tog initiativ till den och var ordförande och formade dem tillsammans med min styrelse som bestod av professor i historia på Lunds Universitet och författaren Dick Harrison, dåvarande ordföranden för Kvinnojourer och riksdagsledamot för s Carina Ohlsson, professor och överläkare på Uppsala Universitet och Världsbanken Pia Axemo, diakon och naprapat Katharina Boberg, f.d. domprost för St. Clara Kyrka Carl-Erik Sahlberg och förskolelärare och socionom Camilla Sjöstedt. Då klimathotet leder till att öknar ökar och översvämningar känns det bra att arbeta med förebyggande arbete via en ideell förening också. Kom gärna med som medlemmar. Kombinationen av den här hemsidan och en ideell förening är utmärkt.

Elisabeth Claesson
SwedGuide InterNational Sweden World

Affärsidé.

Bilder gör att man vill besöka en plats. Det leder till ökad besöksnäring vilket även skapar fler arbetstillfällen.

Regeringens mål är att visa ledarskap i det internationella klimatarbetet och bli världens första fossilfria välfärdsland. Det tar SwedGuide InterNational Sweden World och WorldGuide SBD-Sweden vara på. 

Sverige blev utsett till näst bäst i världen efter Silicon Valley gällande ekosystem för Start-Ups och utvecklande av Unicorns. 

Min önskan är att nu arbeta för att få igång arbetet med hemsidan i Sverige och världen, där den här plattformen är en modell. Vi ska forma samma modell i de länder som vill vara med. Därmed värnar vi om nationenernas suveränitet och speciella fokus där vi som väljare kan visa vår respekt för politiker genom att utvärdera deras gärning och välja dem. Vi har lättare för att se konsekvenserna av politik på nationell nivå men i det här arbetet värnar vi också om de globala sammanhang där vi som länder är med.