Butik - Priser.

KONTAKT: info@swedguide.se. 

VAR MED OCH SKAPA HOPP OCH FRAMTIDSTRO. 


Alla är välkomna att sända in bilder ifrån Sverige - världen. Jag skriver vem som är fotograf och vem som har copyright och väljer ut de bästa bilderna som läggs in på kommunsidorna. Uppmuntra gärna era kunder att skicka in bilder. 

Ni som tar foton ansvarar för att fråga om ni har rätt att ta de foton som ni önskar publicera enligt GDPR lagen. Skriv gärna rubrik under bilden och gärna ortsnamn. 

Hemsidan kommer att vara tillgänglig på svenska i höst. Den översätts till engelska under hösten och är tillgänglig på engelska ifrån årsskiftet och eventuellt även på tyska, franska, spanska och portugisiska ifrån augusti 2020. Det beror på efterfrågan av er som kunder. 

Ni förutsätts som kunder att se till att de översättningar som ni lämnar är granskade och översatta av experter. Jag ansvarar inte för andra företags översättningar. 
..................................................................................................................................

SAMARBETSPARTNERS.

Man kan vara samarbetspartner utifrån att man står bakom konceptet om ett hållbart klimat perspektiv och arbetar för levande tätorter och en levande landsbygd.

Ni som är samarbetspartners kan om ni önskar det bli återförsäljare. Det är inget krav utan en möjlighet. Därmed hjälps vi åt med att skapa arbetstillfällen.

Då får man 10 procent av försäljningssumman som en provision. På det sättet hjälps vi åt med att lyfta frågan om klimatet men också vikten av en levande landsbygd och levande tätorter. Man får ansöka om man vill bli en samarbetspartners som är återförsäljare. Jag skriver upp er på en lista som man kommer att få logga in till. 

Som samarbetspartner kan man skriva en nuläges- och omvärldsanalys och lägga in bilder utifrån er verksamhet. Den läggs in på branschsidorna under rubriken nuläges- och omvärldsanalyser. Man kan som samarbetspartner även skriva en KRÖNIKA. Den läggs in på den eller de kommunsidor ni önskar under rubriken krönikor. Det bör vara de sidor där ni har verksamhet. I analyser och krönikor kan man beskriva hur ni arbetar för en levande landsbygd - tätorter men också hur ni arbetar för ett hållbart klimat.  

I priset och det som ni betalar för får ni en helsida där ni får lägga in upp till 20 bilder per företag och lägga in en text som i princip kan bli så lång som ni själva väljer. Man kan byta foton vid fyra tillfällen per år.  Den visar er verksamhet. Se exempel under rubriken företag och Stockholm företag. 

Jag arbetar med fasta kostnader och stöder därmed speciellt småföretagare mm då man vet vilken budget man har och att inte gå över budgetgränser.  

Guiden kan vara något av en s.k. isbrytare när man möter nya kunder. Ni kan använda guiden och då även berätta om ert engagemang för ett hållbart klimat men också för att vi ska ha en levande landsbygd och tätorter i samband med att ni möter dem i en entré eller i samband med att ni ska ha ett möte. Ni kan välja att ha den sida framme som den kund har förutsatt att det är en kund som har det språk som guiden finns tillgänglig på. 

Man kan således som annonsör marknadsföra sig på olika sätt och skapa intresse för det men även för forskning i världen som främjar ett hållbart klimatperspektiv och arbeta för mänskliga möten med en levande landsbygd och levande tätorter/städer. 

Genom att skriva texter och lägga in bilder och ha en helsida får man sökord som söks upp av sökmotorer. Det är således en fördel att marknadsföra sig på olika sätt. 

Jag skriver vem som har copyright och vem som är fotograf när ni sänder in bilder. 

Ni som är samarbetspartners är varmt välkomna att länka till er sida här.

Genom att kopiera texterna nedan kan ni skicka in en PDF fil till: info@swedguide.se.
Därefter skickar jag en orderbekräftelse och en faktura med förfallodag inom 10 dagar. 

Priset för att vara med på övriga språk är 10 000 kronor exkl moms / år per språk.
Jag räknar med att guiden är översatt till engelska till årsskiftet. Övriga språk översätts under vinterhalvåret. Man får därmed ange ett intresse för ett språk innan den översätts till något av språken franska, tyska, spanska och portugisiska. De andra språken kan därmed finnas på plats i augusti 2020 beroende på vilket behov ni som kunder har. Ni faktureras på det aktuella språket när det finns på plats på hemsidan. 

Namn på företag / organisation / förening.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Adress:___________________________________________________________________

Telefonnummer:___________________________________________________________

Organisations-/VAT nummer:

_________________________________________________________________________

Ange vilket /vilka alternativ ni väljer:

Helsida nuläges- och omvärldsanalys med bilder. Ange ja eller nej. _________________

Helsida krönika med bilder. Ange ja eller nej. ________________

Vilka sidor önskar ni marknadsföra er på utifrån att ni får en helsida. 

_________________________________________________________________________

Vilka språk önskar ni finnas med på:

_________________________________________________________________________

Total kostnad exkl. moms:

____________________________________________________

Namn på kontaktperson:

_________________________________________________________________________


Datum:

_________________________________________________________________________