Veckokrönika 2019-03-23

Stockholm 2019-03-24

Veckan som har gått har varit omvälvande på många sätt men en stor glädje är att Hanna Öberg vann Guld på Masstafett skidskytte i Världskuppen. Hon sa att det är helt fantastiskt att få avsluta den här säsongen på det här sättet. 

Dessutom vann Stina Nilsson världskupptouren i Kanada. Hon vann dessutom sprintkuppen, masstarten.

Nu ikväll lördag rapporterar media. om att kryssningsfartyget Viking Ski utanför norska kusten fick motorproblem och är fast ute till havs. Helikopter går i skytteltrafik för att evakuera de 1300 personerna ombord. Ytterligare ett fartyg har fått problem. Det är mycket kraftiga vindar. Det visade sig ha blivit möjligt att bogsera in fartyget på söndagen. Den höll på att driva på grund men lyckades klara det. Hade fartyget gått på grund hade det fått katastrofala följder. 

Det är en historisk dag för i natt har den sista striden förts och IS är utrotat. Den av USA uppbackade Syrian Democratic Forces (SDF) informerade om att den Islamiska Statens fem år gamla Kalifat är över. SDF soldaterna har hissat segerflaggor i Baghutz som var den sista platsen som var ockuperad av jihadistgruppen. IS kontrollerade enligt BBC som mest 88,000 sq km och 34,000 sq engelska mil av ett landområde över Syrien och Irak men man anser trots segern att de att de fortfarande utgör ett större hot. 

Sverige vann landskampsfotbollsmatchen emot Rumänien med siffrorna två - ett. Det var en riktig rysarmatch. Målgörare var Victor Claesson och Robin Quaison. 

KD:s partiledare Ebba Busch Thor informerade om att man nu har efter det att en majoritet av styrelsen och i ledningen kommit överens om det, beslutat att tala med samtliga partier, för att få stöd för sin politik. Hon nämnde som ett exempel sjukvårdsköerna. Detta innebär att man även kommer att samtala med Sverigedemokraterna. Beslutet gladde partiledaren för SD Jimmy Åkesson som tyckte att det var ett moget beslut, då den politiska kartan har ritats om och de sitter med i Riksdagen baserat på ett stort väljarstöd. Partiledarna för Liberalerna, Centern, Socialdemokraterna och Vänstern beklagade det då man hänvisar till att SD har sitt ursprung ur Nazistiska rötter och för en främlingsfientlig politik. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som också har haft ett starkt tryck ifrån väljare som anser att man ska samtala med SD informerade om att de också kommer att föra samtal med SD, men inte förhandla. Därmed har den politiska kartan ritats om i Sverige under veckan. 

Premiärminister Theresa May träffade 27 EU ledare i samband med vårtoppmötet i EU. Hon kom dit efter en intensiv kamp i The House of Common men har hållit fast vid att hon ska stå fast vid att man ska följa landets folkomröstning och arbeta för ett utträde ur EU. Hon bad om att få skjuta på utträdet som skulle ha skett den 29:e mars. Hon fick en respit vilket innebär att avtalet måste gå igenom The House of Common den 12:e april för att sedan ratificeras den 22:a maj eller informera EU om de har några alternativa planer. 
Utträdet innebär att EU måste potionera ut de kostnader som de har för beslut som Storbrittanninen har varit med och tagit i EU, på andra länder. Man får heller inte deras finansiella bidrag i framöver utan måste få in dem ifrån andra länder för att kunna slutföra planer och projekt i framtiden. Sverige är emellertid mycket angelägen om Storbrittaninen och att ha goda relationer med dem och beklagade djupt att de önskade lämna unionen då vi ofta har sökt stöd ifrån varandra i samband med förhandlingar. Idag, lördag rapporterar Sveriges Radio att man har stora demonstrationer i London. EU:s president Donald Tusk skriver i ett Twitter meddelande "Even if the hope for final success may seem frail, even illusory, and although Brexit fatigue is increasingly visible and justified, we cannot give up seeking - until the very last moment - a positive solution".

Cyklonen Idai svepte över Moçambique och Zimbabwe och delar av Malawi och beskrivs som ett mardrömsscenario. Man beräknar att ca 2.6 miljoner människor på olika sätt har drabbats av den och 200 personer har rapporterats döda. FN beskriver det som en av de värsta väderkatastroferna i Afrika någonsin enligt DN.

USA Today rapporterade om hur floderna i Mellersta Västern har svämmat över med en sådan kraft i samband med snösmältningen att det har lett till att 74 städer och 65 län i Nebraska förklarades befinnas i nödläge. Man anser att omfattaningen av skadorna ska  betraktas som historiska. Tusentals har drivits ifrån sina hem. Man räknar med att det påverkar 7 miljoner människor. 

På båda platserna ser människor sina hem bli förstörda. Det man har byggt upp och har haft drömmar kring raseras på några dagar. 

I samband med att man återuppbygger sådana länder kostar det miljoner och det gör att försäkringsbolag inte längre kan försäkra byggnader som tidigare. Stater får gå in och ta det fulla ansvaret. Näringslivet på dessa platser lamslås vilket leder till att länder får minskade BNP. Det kostar därmed ohyggligt mycket pengar att inte vara klimatsmart. 

Undertecknad har arbetat på UD-EIM-PES, dvs Utrikesdepartementet - EU:s Inre Marknad och Regeringskansliets projektexportsekretariat. Vi arbetade bland annat med att visa på Sveriges politik inom dessa områden och föra Sveriges talan och ge information om och stödja svenska företag så att de vinner upphandlingar i sådana här sammanhang. Då 1999 handlade det bland annat om återuppbyggnaden efter kriget i Kosovo och om länder i Östeuropa som skulle byggas upp efter kommunismens fall och naturkatastrofer i Sydamerika. 

Det finns orsak till oro för mänskligheten och för vart vi är på väg och vi har alla skäl för att arbeta för en värld som tar klimathotet och andra hot på allvar och inser vidden av det för framtida generationers bästa. 

En sådan oro har 16-åriga Greta Thunberg manifesterat genom att sitta utanför Riksdagshuset och demonstrera emot att man inte gör mer för att förhindra att klimathotet blir ett reellt hot. I fredags demonstrerade jag och skolstrejkande ungdomar och några andra vuxna i 125 länder och 2052 städer. Det var på initiativ av Greta Thunberg och den organisation som står bakom henne. Det var mäktigt att gå tillsammans med barn och ungdomar och ropa Rädda planeten! Någon ropade, När då och vi svarade Nu, Nu, Nu. Jag såg rädslan men också passionen i barnens och ungdomarnas ögon och delar deras oro men kände mig samtidigt glad för att jag har byggt upp den här plattformen för här kan vi visa hur vi arbetar för att förebygga ett försämrat klimat. Vi kan ge goda exempel och visa dem genom nuläges- och omvärldsanalyser, krönikor, workshops, seminarium och genom att jag länkar till era hemsidor där ni visar på den verksamhet som ni bedriver.

Jag kan i ärlighetens namn inte förstå att miljörörelsen inte har fått fram budskapet tydligare tidigare och att politiker ifrån andra partier inte har tagit hotet på fullt allvar förrän nu, när det är alarmerande. Jag tänker på 80 och 90-talet. Vi hörde mycket lite om det då och det var egentligen då eller tidigare som vi borde ha haft en kursändring.  

Det känns som att tiden för käbbel borde vara över och att vi alla måste fokusera oss på att göra rätt och lyssna på de 10 000 tals forskare som på olika sätt har tagit sitt ansvar men inte fått ut budskapet tillräckligt tydligt.

Det som är glädjande är att man fick till en regelbok som länder ska efterfölja i samband med miljökonferensen i Katowice i Polen men vi har haft stora internationella konferenser förr där länder ofta lovar mycket men det är inte alltid som man följer upp det. Det kanske beror på en hemmaopinon och politiska och taktiska svårigheter men en sak är säker och det är att inte ta klimathotet på allvar kostar mer. Det leder till nödsituationer för hundratusentals människor i världen. Det är ju en förmån att få ge stöd för oss som inte är en del av katastrofen men det kanske är stöd som inte hade behövts ge om man hade fört rätt politik. Vi som enskilda kan göra en del men det är de stora aktörerna, industrierna och politiker som stiftar lagar som kan göra den största skillnaden. 

Andra större händelser i veckan är terrorn som visade sitt fula ansikte på Nya Zeeland när en terrorist kallblodigt gick in och sköt 50 personer som hade samlats till bön under fredagsbönen i en moské. Det är avskyvärt. Dessutom har det inträffat ytterligare en terroristdåd men då i Nederländerna. Det var en man som gick in och sköt tre personer på en spårvagn. Man undrar hur det kan komma sig att de aldrig får nog. Dessa våldspersoner. När jag passerade Sergels Torg låg ett hav med blommor där och idag, lördag är det en demonstration i stadens centrum. 

Ytterligare händelser som kan påverka oss i längden är det betänkande som kallas "EU-Ryssland relationen" som röstades igenom av Europaparlamentet den 12:e mars.

Betänkandet i sin helhet ligger ute på Europaparlamentets hemsida och där framkom bland annat man inte längre kan se Ryssland som en strategisk partner p gr a alla de punkter som man har meningsskiljaktigheter kring. Som väl är framför man även att det är viktigt att man fortsätter att samarbeta och betonar speciellt det positiva engagemanget i Internationella och multilaterala organisationer som Ryssland är medlem i och pekar speciellt på OSSE-samarbetet. 

Det finns en rad punkter i betänkandet som Europaparlamentet anser att Ryssland ska åtgärda och jag uppmuntrar er att läsa betänkandet i sin helhet. Det är viktiga ställningstaganden. 

Två ledamöter av Europaparlamentet som tillhör Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster, Helmut Sholz och Sabine Lösing hävdar att EU måste ändra inriktning då dagens spänningar, kapprustning och växande politiska och militära konfrontation äventyrar freden och stabiliteten i Europa. Man anser att EU bör komplettera sin kritiska bedömning av Rysslands interna utveckling och utrikespolitik med en självkritisk analys av sin egen politik. 

Jag är orolig för att om vi inte har en bra relation med Ryssland så får vi lägga alltmer resurser på försvaret och säkerhet istället för att människor ska få det bättre på fler platser på jorden. Samtidigt måste vi naturligtvis värna om länderna och vår säkerhet, mänskliga rättigheter mm. Det är som vi alla vet ett maktspel och ett komplicerat sådant. Jag sörjer över att den glädje som vi alla kände när muren föll och att vi äntligen skulle kunna åka i frihet till Östländerna och ha s.k. mänskliga möten försvinner. Vi är många som har bett till Gud och andra har arbetat hårt under många år för att förföljda ryssar skulle få frihet. Vi har hört talas om arbetslägren mm. Därför är jag angelägen om goda relationer till Ryssland. Genom att mötas når vi längre. Oavsett hur är det roligt att se att de numera verkar ha det bättre på många sätt än tidigare. 

När det gäller relationen Ryssland - Europa så är Ryssland EU:s viktigaste externa leverantör av naturgas. Detta gör att energifrågorna spelar en strategisk nyckelroll i förbindelserna mellan EU och Ryssland. Man hävdar att Ryssland använder energi som ett sätt att skydda och främja sina utrikespolitiska intressen. EU:s beroende av rysk gasförsörjning har ökat sedan 2015. Detta gör att man anser att EU:s motståndskraft mot externa påtryckningar kan stärkas om energileveranserna diversifieras och beroendet av Ryssland minskar. Man menar att EU måste tala med en röst och visa prov på stark intern solidaritet när det gäller en tryggad energiförsörjning. Vidare framgår det att man anser att EU:s starka beroende av fossila bränslen undergräver utvecklingen av ett balanserat, konsekvent och värderingsbaserat förhållningssätt från EU:s sida gentemot Ryssland. Det finns enligt EU behov av en mer tillförlitlig och strategisk energiinfrastruktur i EU, medlemsstaterna och de östliga partnerländerna för att förbättra motståndskraften mot rysk hybridaktivitet. 
 
Under tisdagen den 19:e hade man en s.k. högnivåkonferens om haven i Europaparlamentet. I inbjudan som gavs ut skrev man "Haven är av största betydelse för EU och resten av världen. Välmående hav gynnar den biologiska mångfalden, reglerar klimatet, säkrar matbeståndet och bidrar till Europa ekonomi med en omsättning på 556 miljoner euro och jobb rö nära 3,5 miljoner människor. " Jag väljer att göra en separat redovisning för konferensen.  

Det var allt för den här gången. 

Vid pennan,

Elisabeth Claesson