Veckokrönika 2019-09-03 - .

Den kände sydafrikanske jazzmusikern Hugh Masekela fångade mitt intresse mer än något annat den här morgonen. Han introducerade musiken som skulle spelas på konserten och som finns på YouTube med att han önskade dedikera den till alla dem som vi ser på TV som alltid springer, faller, klättrar, gömmer sig, håller på att dö eller springer ifrån krig som har startats av tokiga män som antingen sätter dem själva i en maktposition eller har fått sin makt av folken som springer bort ifrån krigen. Han fortsatte med att säga att vi skakar på huvudena och undrar vad som har hänt med oss människor. 

Det förde mina tankar till den resa som utrikesminister Margot Wallström gör nu i Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Oman och Jordanien för möten om bilaterala och regionala frågor med särskilt fokus på Jemenkrisen. Det har enligt en intervju med henne på SVT blossat upp krig inom inbördeskriget i Jemen. Man diskuterar hur man på bästa sätt kan stödja FN:s arbete med Jemenkonflikten och bidra till en förnyad politisk process och i synnerhet genomförandet av Stockholmsmötet som slöts emellan konfliktens parter i Sverige 2018. Man kommer även att ta upp vikten av spänningarna i regionen. 

Sverige har goda relationer med Sydafrika sedan många år tillbaka och den här veckan är utrikeshandelsminister Ann Linde inbjuden som talare till den 28:e World Economic Forum on Afrika i Kapstaden. Temat för forumet är "Shaping Inclusive Growth and Shared Futures in the Fourth Industrial Revolution." 

Årets forum samlar fler än 600 regeringsrepresentanter, experter, näringslivsföreträdare både från regionen och globalt. Utrikeshandelsminister Ann Linde kommer att presentera regeringens nyligen lanserade feministiska handelspolitik som ska säkerställa att kvinnor som producenter, exportörer och konsumenter drar nytta av handelspolitiken. Afrika har nyligen beslutat om ett frihandelsavtal för hela kontinenten. Utrikeshandelsministern hävdar att det därmed finns stor potential för e-handel och digitalisering, vilket i sin tur kan bidra till fler jobb, tillväxt och hållbar samt inkluderande utveckling. 

Själv fick jag anledning att springa idag men inte p gr a de anledningar som Hugh Masekela tog upp utan efter vatten. Det var nämligen en vattenläcka i området där jag bor. Plötsligt blev det som man tar för självklart inte självklart längre, nämligen tillgången på vatten. Jag träffade grannar och vi började diskutera hur väl skyddade vi i Sverige är i läge av kris. Hur går det med vattnet? Kan man i värsta fall hämta vatten ifrån Mälaren och koka det eller är det för bräkt och förorenat även om man kokar det? Hur väl uppbyggda är våra system om någon plötsligt attackerar centrala funktioner som vattentillförseln? Frågor som vi kände oss osäkra på vilket är ganska märkligt med tanke på att vi lever i ett så upplyst samhälle. Antingen är det vi som har varit dåliga på att ta reda på det eller samhället som har till uppgift att föra ut informationen! 

Det fick mig att återigen att börja tänka på klimatet men också på de delar av världen som inte har det lika bra som oss. Där vattentillgången redan har börjat tryta. Vad gör vi? Hur ska vi som ett litet land agera. Vad kan vi i vårt land göra för att säkra vattentillgången i Sverige och i världen?

Vi arbetar kontinuerligt på olika områden för att behålla ett hållbart klimat och ett sätt att agera är det som regeringen nu gör, nämligen att satsa på att göra det enkelt att resa klimatsmart genom att man lägger in extra satsningar på nattåg i Sverige och till Europa. Man satsade 50 miljoner på nattåg till kontinenten i samband med vårändringsbudgeten 2019 och nu förlängs satsningen med 50 miljoner per år 2020 - 2022. Dessutom förstärkker man satsningen på nattåg till och från norra Sverige. Detta innebär att den tillfälliga satsningen på tåg till Jämtland förlängs till 2023. 

Nordiska Ministerrådet som utrikeshandelsminister Ann Linde deltar i den här veckan har som mål för mötet satt agendan att främja en grön omställning av våra samhällen och arbeta för koldioxidneutralitet utifrån en hållbar och cirkulär biobaserad ekonomi. Man vill främja grön tillväxt baserat på kunskap, innovation, mobilitet och digital integrering i en inkluderande jämställd och väl sammanhållen region med gemensamma värderingar och ett stärkt kulturutbyte och välfärd.

Professor Kjell Goldman analyserar i en bok om internationalism hur synen på institutionsbyggande och samarbeten kommer att ge fred och säkerhet i ett system av oberoende stater. Nog så relevant med tanke på att vi idag har att göra med en värld som finns i ständiga konflikter men också möter frågor där klimatet i sig kan ställa alla andra frågor åt sidan. Vad gör vi om vi inte har vatten? Har vi inte vatten slås alla andra frågor ut. Klimatkrisen handlar ju både om att vattenmängder ökar i samband med att is ifrån Arktis lossnar, Tsunamis som ökar och därmed att öar och städer kan försvinna och att öknar breder ut sig och påverkar allt. 

Den senaste orkanen är orkanen Dorian. Den har i skrivande stund den 4 september parkerat utanför Floridas kust och rör sig enligt Expressen sakta längs den amerikanska östkusten. Den har lämnat förödande förödelse i Bahamas. Många hem ligger under vatten och hela områden har plånats ut. Enligt SVT evakueras 1 miljoner människor längs USA:s kust och flygfält och nöjesfält stängs. 

Premiärminister Boris Johnson har också hamnat i blåsväder men av ett annat slag. Han blev nedröstad i Parlamentet angående Brexit. BBC tolkar det som att regeringen nu önskar att man har ett val den 15 oktober, två dagar före EU-mötet i Bryssel. När det gäller England så är det väl just frågan om premiärministern sätter sitt land i fara genom att tvinga fram ett utträdesavtal utan avtal med Brexit som har orsakat krisen. Sveriges regering har enligt information ifrån deras hemsida förberett sig för att det kan bli ett avtalslöst Brexit. Den 5:e september röstades enligt SVT lagförslaget igenom vilket innebär att "landet inte kan lämna EU den sista oktober om premiärminister Boris Johnson inte hunnit nå en överenskommelse om utträdet innan dess. Han svarade med att kräva nyval – men röstades ned i parlamentet".

Kebenekajse är Sveriges högsta berg. Glaciären på Sydtoppen som har gjort Sydtoppen till den högsta toppen har smält till 2095,6. Nu är Nordtoppen 2096,8 Sveriges högsta topp enligt den senaste mätningen. Detta rapporterar SVT. 

Den 6:e september meddelade TV4 att utrikesminister Margot Wallström avgår inom kort som utrikesminister.  Hon hänvisar till att hon önskar vara mer med sin familj och barnbarn. Det har enligt hennes Facebook konto varit ett svårt och lätt beslut att fatta då hon har haft ett av de mest intressanta och viktiga arbeten man kan ha men att hon väljer ändå att göra så. Hon är känd för att ha drivit en feministiskt utrikespolitik och var en av de drivande personerna till att vi blev en del av FN:s säkerhetsråd där hon hade en framträdande roll. Hon har en strålande karriär bakom sig inom såväl FN som EU. Hon är en skicklig förhandlare och har ett högt anseende p gr a det. Det har bl.a. gjort att vi som land har fått stå som värd i sammanhang som Stockholmsmötet där Jemenkrisen stod i centrum men också många andra högnivåmöten. Ett av de mest omtalade är att vi stod som värd för möten emellan USA och NordKorea mm. Hon är emellertid mycket ifrågasatt inom vissa kretsar då hon i samband med att hon i början av sin post som utrikesminister erkände Palestina som en stat. Det har lett till försvårade relationer med Israel.

Den f.d. presidenten i Zimbabwe Robert Mugabwe har avlidit 92 år gammal. Han tvingades bort ifrån sin post av militären och var en mycket omstridd diktator. 

Jag avslutar den här veckokrönikan med att återigen skriva om Hugh Masekela som i en sång som börjar med orden "There is a train coming" hyllar alla dem som kommer ifrån andra afrikanska länder för att arbeta 16 timmar per dag i gruvor. 

Nu har det enligt SVT blossat upp främlingsfientliga demonstrationer genom att man attackerar invandrares butiker mm.  Det har spridit sig till Nigeria.   

Vid pennan, 

Elisabeth Claesson
Statsvetare, språkvetare med portugisiska som huvudämne
Master of Arts in International Relations by research.