Veckokrönika 2019-09-15

Nu har hösten kommit till Sverige. Det märker vi genom vindarna och den alltmer kyliga luften samtidigt som veckan har bjudit på klarblå himmel och sol de flesta dagarna. Vi får en längtan efter att gå ut och köpa nya kläder, möbler, läsa böcker, lyssna på musik, gå på konserter, bio, dansa, eller börja sjunga i en kör och ställa in oss på att nu är det höst. Hösten innebär också att nu tar vi fram recepten på härliga höstmåltider och bjuder varandra på mat eller varför inte går ut på restaurang.  

Veckan som har gått har varit händelserik. Riksdagen öppnade med pompa och ståt den 10:e september genom att statschefen Kung Carl XIV Gustav öppnade Riksdagen och höll sitt inledningstal. Det följdes av statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring som ni finner via länken här. Han lovade bl.a. att man ska ta krafttag emot gängkriminaliteten som håller på att knäcka vissa förorter och kommuner.

Till ny utrikesminister efter Margot Wallström utsågs utrikeshandelsminister Ann Linde. Hon har en mycket gedigen erfarenhet av utrikespolitik både inom partiet men också nu i rollen som utrikeshandelsminister. 

Den som ersätter Ann Linde som utrikeshandelsminister är f.d. vice VD för det statliga investeringsbolaget ALMI, Anna Hallberg. Hon har lång erfarenhet av att träffa representanter för stora företag och blev medlem inom det socialdemokratiska partiet när hon fick frågan om hon önskade bli utrikeshandelsminister. 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har gått vidare till EU som EU-kommissionär och ska ansvara för migrationsfrågan. Det anses som en av de svåraste områderna att ansvara för som kommissionär men Ylva Johansson tros ha en så omfattande politisk erfarenhet och handlingskraft att hon bedöms klara arbetet. 

Till ny arbetsmarknadsminister valdes Eva Nordmark. Hon kommer ifrån en tjänst som ordförande på TCO. Det kommer enligt flera bedömmare bli en mycket svår uppgift då hon ska arbeta för att följa Januariavtalet som till viss del går emot hennes egna värderingar och tidigare proklamationer. Dessutom ska man minska på antalet Arbetsförmedlingskontor. Hon anses emellertid vara en person som tros klara det.
 
Under veckan som gick hade man presskonferenser där man bland annat visade att: 

Regeringen ökar resurserna till skolan. Bland annat förstärks likvärdighetsbidraget, ett nationellt professionsprogram för lärare, förskollärare och skolledare införs och satsningen på lärarassistenter fördubblas. Det anses enligt vissa kritiker och allmän rapportering i media ändå vara för lite. 

Regeringen föreslår 100 miljoner till biogasstöd 2019. Satsningen är en del av höstbudgeten och budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

En särskild utredare ska utreda hur en miljöskatt på engångsartiklar kan utformas samt ta fram nödvändiga författningsförslag.

Man har avsatt 500 miljoner kronor mer till solcellsstödet i höständringsbudgeten. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Man aviserade ökade budgetsatsningar för växande skogsnäring och hållbart skogsbruk.

I slutet av september reser statsminister Stefan Löfven till New York för att bland annat delta vid FN:s klimattoppmöte den 23:e september och vid öppnandet av den allmänna debatten i FN:s generalförsamling den 24:e september.

Nu kan man ta del av remissvaren av Agenda 2030 delegationens slutbetänkande. (SOU 2019:13) Det finns att hämta på regeringens hemsida. 
...........
CNN rapporterade den 15:e september att huthirebeller ifrån Yemen har med hjälp av drönare attackerat oljefält i Saudiarabien så att de brinner. Attacken är mycket allvarlig emot Saudi Arabien och slår ut halva deras oljekapacitet. Nu har man fått den under kontroll men huthirebellerna har informat att om inte Saudi Arabien upphör med sin blockad emot Jemen kommer attackerna att fortsätta. Man utgår ifrån att huthirebellerna har understöd av Iran. Som vi alla vet har finansiella kriser inletts p gr a oljan förut. Experter hävdar enligt DN att oljepriser kan stiga med 20 procent p gr a lördagens attack då världens största oljebolag Saudi Aramco tvingas halvera in oljeproduktion. Man spekulerar nu hur världens reserver som måste tömmas. Det är med andra ord en mycket allvarlig situation som kan få långtgående konsekvenser i stora delar av världen under en mycket lång tid framåt då vi är beroende av oljan. De angrepp som Saudiarabien anses ligga bakom i Jemen har lett till att hundratusentals har dödats enligt SVT:s rapportering. 

Vid pennan, 

Elisabeth Claesson
 

Fotot är taget via TV av SVT:s fotograf. Copyright SVT
Fotot är taget via TV av SVT:s fotograf. Copyright SVT
Fotot är taget via TV av SVT:s fotograf. Copyright SVT
Fotot är taget via TV av SVT:s fotograf. Copyright SVT
Fotot är taget via TV av SVT:s fotograf. Copyright SVT
Fotot är taget via TV av SVT:s fotograf. Copyright SVT
Fotot är taget via TV av SVT:s fotograf. Copyright SVT
Fotot är taget via TV av SVT:s fotograf. Copyright SVT
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Bild tagen september 2019. Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Bild tagen september 2019. Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet
Utrikesminister Ann Linde. Foto: Regeringskansliet/Kristian Pohl.
Utrikesminister Ann Linde. Foto: Regeringskansliet/Kristian Pohl.
Utrikeshandels­minister och ­minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg. Foto: Regeringskansliet/Kristian Pohl.
Utrikeshandels­minister och ­minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg. Foto: Regeringskansliet/Kristian Pohl.