Veckokrönika 2019-10-06.

Under veckan som gick har Sverige återigen stått som värd för ett högnivåmöte emellan NordKorea och USA. Tyvärr  visade det sig att man i nuläget inte har funnit de diplomatiska lösningar som man har önskat och därför åkte man tillbaka till länderna tidigare än beräknat. 

Ytterligare ett statsråd och minister har informerat om att hon ville lämna sitt uppdrag. Den här gången var det socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som har ansvarat för de sociala frågorna. Hon har upplevt sorg i familjen genom sin makes bortgång och vill ge tid för familjen. Hon var på senare tid en ifrågasatt minister bland annat p gr a agerandet kring hur Försäkringskassans generaldirektör Anne-Marie Beglers skildes ifrån sitt uppdrag då hon hade lämnat motstridga uppgifter om orsaken till det. Hon prickades därför av Konstitutionsutskottet. 

Ny socialförsäkringsminister blir Ardalan Shekarabi Han säger enligt regeringens hemsida "”De som varit med och byggt landet genom sitt arbete har lagt grunden för vår gemensamma välfärd. De har rätt till en trygg ålderdom. Därför är höjda pensioner min främsta prioritering.” Ny statssekreterare på Socialdepartementet blir Alejandro Firpo. Han kommer närmast ifrån Finansdepartementet. 

Till ny civilminister valdes Lena Micko. Hennes statssekreterare blir Malin Quick Oljelund.  De tillhör Finansdepartementet. 

Finansministrarna inom EU möts idag för att diskutera Penningtvätt och EU:s användning av 2018 års budget och en effektivare utvecklingsfinansiering. Man gör det emot bakgrund av att Ministerrådet i december 2018 beslutade om en handlingsplan emot penningtvätt. Man kommer även se över behovet av fler åtgärder för att stärka det europeiska systemet för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering då länder utanför EU som är dåliga på att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism utgör en risk för EU:s finansiella system. Man kommer att ta fram en lista över s.k. högrisktredje länder. 

Man ser även över det faktum att det har visat sig vara en ohälsosam konkurrens emellan Europeiska utvecklingsbanken och Europeiska utvecklingsbanken. Man tillsatte därför en högnivågrupp som skulle se över hur de ska effektiviseras. Resultatet av det kommer att presenteras idag vid ministermötet. Utöver det kommer Europeiska revisionsrätten att redocisa sin årsrapport för 2018. 

Riksdagsledamöternas arvoden höjs med 1.500 kronor till 68.400 kronor från och med den 1:a november 2019. Detta sker samtidigt som sjuka och utförsäkrade går på knäna p gr a låga bidrag. Man hänvisar till de löneförändringar som har skett på arbetsmarknaden under 2019. 

Vid pennan, 

Elisabeth Claesson
 

Civilminister Lena Micko Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet
Civilminister Lena Micko Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet
Foto: Okänd/ Regeringskansliet
Foto: Okänd/ Regeringskansliet
Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet
Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet