Veckokrönikan 2019-04-10

Stockholm 2019-04-10

Den första bilden av ett svart hål i rymden i hjärtat av galaxen Messier 87. 
The Event Horizon Telescope (EHT) visade idag upp en världsnyhet genom att visa den första bilden av ett svart hål i rymden. Det är resultatet av ett världsnätverks samarbete där 8 teleskop placerades ut på vulkaner i Hawai och i Mexico, berg i Arizona och i Sierra Nevada i Spanien och Atacmaöknen i Chile samt Antarktisk. Bilden som visades idag är kulmen på tiotals år av observationer, tekniskt och teoretiskt arbete. Det är 13 parner institutioner som arbetade tillsammans för att skapa EHT. Bilden är en bild man får genom att kombinera observationer med olika teleskop, men hur man sätter ihop detta är komplicerat. Det är inte som när man tar ett kort med en vanlig kamera. Det är en teknik som kallas långbasinterferometri, det vill säga att man kopplar ihop en mängd olika teleskop. säger Kirsten Kraiberg Knutsen, professor i astronom enligt SVTs hemsida. Det man ser på bilden är en ring av eld. Den är 6,5 miljarder gånger större än solen, säger Heino Falcke från Event Horizon Telescope på en presskonferens.
För mer information se eventhorizontelescope.org och SVT:s hemsida

Val i Israel.  
I Israel har man haft val av premiärminister. Premiärminister Benjamin Nethanyahu vann valet över motståndaren Benny Ganz och hans allians men valresultatet var mycket jämt.

Lena Lagergren död - syster till Raul Wallenberg. 
En som på ett speciellt sätt har betytt något för Sverige när det gäller kampen för mänskliga rättigheter och det judiska folket är Raul Wallenberg. Hans halvsyster Nina Lagergren dog i fredags 98 år gammal. Hon har kämpat för att få reda på vad som hände med Raul Wallenberg när han tillfångatogs av sovjetiska styrkor 1945 och har upprättat insamlingsstiftelsen Raul Wallenberg Academy. Hon har genom sitt arbete varit en inspirationskälla att få ännu fler att agera i Raul Wallenbergs anda enligt Johanna Westein generalsekreterare på Raul Wallenberg Academy. Detta rapporterar Dagens Industri (DI). 

Statsminister Stefan Löfven på konferens i St. Petersburg om Arktis och möte med Rysslands president Vladimir Putin. 
Statsminister Stefan Löfven träffade president Vladimir Putin i ett bilateralt möte under veckan som gick. Det var i St. Petersburg i samband med konferensen om Arktis. Regeringen utgår ifrån en tvåspårspolitik, där vi å ena sidan vill utveckla handel, investeringar och klimat, å andra sidan ta upp viktiga frågor där vi som nationer har åsikter som går isär. Det var första gången som statsminister Stefan Löfven träffade president Vladimir Putin i ett bilateralt möte. Där tog han upp folkrättsbrotten i Ukraina, säkerheten i Östersjön och situationen med mänskliga rättigheter men fokus var på klimatet och handelsfrågor. I samband med besöket träffade statsminister Löfven fem representanter för det ryska civilsamhället och även för de svenska företagen i Ryssland, bland dem Stena, Ikea och Ericsson. 

President Putin talade enligt DN:s rapport om glädjen över att handelsutbytet växer och att de nästan har fem miljarder investeringar ifrån sina svenska vänner. 

Stefan Löfven upplevde president Putin som mycket påläst och sa att diskussionerna om Arktis visar att vi har gemensamma intressen. Han sa även att han var glad över att vara i Sankt Petersburg då det symboliserar vår gemensamma historia. 

President Putin informerade i sitt inledningstal om hur de vill öka fraktvolymerna till 80 miljoner ton till 2025. De ska enligt DN öka volymen ifrån att ha varit 20 miljoner till 80 miljoner. För att göra det kommer de att utveckla infrastrukturen, navigationsinstrumentet och modernisera hamnarna.

Statsminister Stefan Löfven menade att det som sker i Arktis inte är ett framtidsscenario. Det sker nu. Det tog även Finlands president Sauli Niinstö upp och sa att allt som sker i Arktis får konsekvenser i hela världen och vi måste göra något nu som vi borde ha gjort för länge sedan. 

Brexit
Brexit är återigen uppe för en diskussion i EU då ledarna för de olika länderna samlas för att diskutera om Storbrittannien kan få en förlängning av tiden för att lösa frågan om Brexit. I annat fall kommer de att möta en hård Brexit utan avtal på fredag.

Vinter-OS 2026 i Åre.
En annan större händelse den här veckan är att regeringen ställer sig bakom att vi ska ansöka om att stå som värld för Vinter-OS 2026 i Åre. Regeringen kommer att stå för kostnader för säkerhetsarrangemang, visum och polisiära insatser enligt idrottsminister Amanda Lind (MP). Aftonbladet citerar verksamhetschefen Peter Reinebo som säger: "Vi är glada, de här spelen kommer inte drabba skattebetalarna utan tillföra skattebetalarna."

Vårbudgeten
Skatten och vårbudgeten var på tapeten idag när finansminister Magdalena Andersson presenterade vårbudgeten. Hon öppnade sitt anförande med att informera om att Sverige har den lägsta statsskulden sedan 1997 och den högsta sysselsättningsgraden på 25 år. 

Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten som läggs fram bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Man har byggt den utifrån den grund som framgick i januariavtalet. Budgeten har en tydlig koppling till ett klimatsmart samhälle och båda ekonomiska talespersonerna för Liberalerna och Centern var nöjda med budgeten. Det framkom vid ett samtal med TV4. 

I budgeten framgick att man väljer att satsa ca två miljarder kronor på klimat och miljön. Isabella Lövin säger i en kommentar på regeringens hemsida, att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att uppnå målet krävs bland annat stora teknikinvesteringar som gör minskade utsläpp möjligt. Därför föreslår regeringen att klimatklivet och ladda hemma-stödet förstärks med 750 miljoner kronor. Totalt uppgår stödet till 1,5 miljarder kronor för 2019. Klimatklivet har enligt Isabella Lövin möjliggjort stora utsläppsminiskningar och stärkt laddinfrastrukturen i hela landet. Man tillför även medel så att mer värdefull natur kan skyddas för framtiden. Satsningen gör det även möjligt att komma tillrätta med problemen med översvämningsmygg.

För att stärka arbetet med ren havs- och vattenmiljö föreslås en ökning med 200 miljoner kronor. Av dessa medel ska 120 miljoner framförallt gå till insatser mot övergödning, bland annat förstärks lokala vattenvårdsåtgärder 

För att stärka arbetet med sanering av förorenade områden för en renare havs- och vattenmiljö ökas anslaget till sanering med 40 miljoner kronor. De medlen kommer gå till att komma åt de ansamlingar av miljögifter som finns i förorenade vattendrag, sjöar- och havsbottnar i Sverige.

Övriga områden som står i fokus handlar bland annat om förstärkt industrikliv, mer pengar till bredbandsutbyggnad och ökade anslag till Jämställdhetsmyndigheten samt fortsatt utvecklad exportstrategi. Man avsätter 65 miljoner kronor extra under året för export- och investeringsfrämjande åtgärder. Därmed vill regeringen stärka svenska företags export och internationalisering. Särskilt fokus kommer läggas på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 

Förstärkt Industrikliv handlar om att underlätta för industrin att minska de processrelaterade utsläppen av växthusgaser och utveckla klimatsmarta lösningar och jobb. Regeringen föreslår att Industriklivet förstärks med 100 miljoner kronor under 2019.
Man ger även extra pengar till utrikesfödda kvinnors företagande. Man återinför statligt stöd för kulturskolan och fri entré vid statliga museum. Man anser att vårt gemensamma kulturarv ska vara tillgängligt för fler. Med all den kunskap som finns samlad på våra museer är det viktigt att så många som möjligt upplever att museerna är till för dem. För att bibehålla den fria entrén föreslår regeringen att de statliga museimyndigheterna tillförs 60 miljoner kronor i år.

Finansministern försvarade under Riksdagsdebatten det breda samarbete som man nu för senare på dagen då hon ifrågasattes av bland annat KD:s ekonomiska talesperson Jacob Forssmed som hävdade att man saknar en riktning. 

Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson talade om att man skär i polisens budget för att ge till Kriminalvården när vi som mest behöver det och gav ett exempel på ett par som hade fått inbrott på landsbygden. Polisen hörde hur man bröt sig in i huset men hade inte tillräckliga resurser för att åka dit! Hon ställde frågor som 
"Vad har man förhandlat om, hur man får stopp på skjutningarna, hur ska bidragsberoende brytas, hur ska vi få slut på våldet." Hon påtalade även att enligt Konjungturinstitutets mätningar har utsläppen ökat under deras tid vid regeringen. Hon sa dessutom att man har slopat arbetslöshetsmålen och att vi nu ser en politik där några sliter hårt på jobbet medan andra är lediga. Detta gör att M kommer att säga nej till det friår som låg som en del i budgetförslaget. Hon sa också att "Det är inte rättvist att de som bor på landsbygden ska betala högre bensin och diesel skatter. Det är inte rättvist att svenska IS soldater välkomnas hem till Sverige medan andra som har hög kompetens ifrån andra länder utvisas.

Utöver det talade hon om att de (M) och KD genom budgeten som man nu arbetar efter såg till att en särskild satsning gjordes på polisen, en rekordsatsning på försvaret, kommuner och landsting samt viktiga klimatsatsningar och att skatten på arbete sänktes. Varenda pensionär fick en skattesänkning. Hur ska Sverige bli bättre för nästa generation. Hur kan fler försörja sig själva även när vi går in i en lågkonjungtur och samtidigt ha en lön på banken. Sverige ska vara ett land där alla ska göra sin del. För det krävs reformkraft. Den reformkraften hittar vi inte hos regeringen hävdade Svantesson. Man gör ingenting åt skjutningarna, för att polisen ska finnas i hela landet och att bryta bidragsberoendet. 

Magdalena Andersson ställde frågan till Elisabeth Svantesson "Varför ökade ni skatteklyftan för landets pensioner med 3 miljarder.?"

Elisabeth Svantesson menade att Sveriges pensionärer och löntagare ska vara glada för att de lade budgeten. Vi sänkte skatten för alla även för pensionärerna och fortsatte med att säga "Det är bra att man tar bort värnskatten men kommer vi andra få skattesänkningar under den här perioden?" 

Magdalena Andersson. Du vidgade klyften emellan pensionärer och löntagare. Ni skapade den orättvisa skatteklyftan när ni hade makten. Varför valde ni att öka skatteklyftan, varför är det viktigt att pensionärer ska skattestraffas. 

Elisabeth Svantesson, alla pensionärer fick skattesänkning med vår budget. Vi sänkte skatten för alla som arbetade och på pensioner. Det som var unikt med vår budget var att alla fick pensionärer fick sänkt skatt. 

Johan Persson ekonomisk talesperson Liberalerna var nästa talare och han sa att "Frågan om rättsprincipen och vården om trygghet är viktigt. Därför ökar vi den rejält med nästan 5 miljarder. Det beror på den kraftiga ansträngning som finns med att vi ska tillföra polisen miljarder. Vi är nu tvungna att tillföra 10 miljarder samlat. "

Elisabeth Svantesson replikerade och sa "Vi tycker att det är bra att det går pengar till krimalvården, domstolar mm. Det har vi alltid gjort. Men jag tycker inte  att det är bra att polisen får mindre resurser. Ni tar pengar ifrån polisen. 

Man tillför 820 miljoner till Kriminalvården. 

Oscar Sjöstedt SD sa i sitt anförande att målsättningar måste vara vettiga i sig och realistiska. Att ha lägst arbetslöshet i EU är ett typexempel som är dåligt. Det säger ingenting om hur det är i Sverige. För den som är arbetslös i Sverige blir ju inte lyckligare för att den vet att det finns en annan arbetslös i ett annat land. Sedan det mätinstrumentet infördes har vi tappat och tappat och ligger nu på 19:e plats. Detta bland 28 medlemmar. Socialdemokraterna har avskaffat målsättningen. Det hänger ihop med den historiskt låga BNP per capital. Om vi hade haft en arbetslöshetsanpassad per capital hade den sett djupt annorlunda ut. Man kan dela upp det i tre grupper. Det finns de som lär sig av andras misstag och slipper att göra misstag. De flesta tillhör inte den gruppen. Vi lär oss av våra misstag. Så fungerar de allra flesta. Det finns en tredje kategori. De gör misstag men lär sig ingenting. Det gör samma sak om och om igen. Det är ungefär där vi hittar Sveriges nuvarande politik. Det är ungefär där vi finner Sveriges politik i dag genom att liberalisera invandringen. Att underlätta anhöriginvandringen gör att det leder till ökad invandring. Varenda lampa blinkar rött. Förstår man inte nu med all den information som finns om utanförskap, överfulla häktesplatser och återvändande IS terrorister förstår man inte nu så är det någonting som saknas. När jag tänker på den här regeringen tänker jag på den som var upphov till Murphys lag. Om någonting kan gå fel så kommer det också att gå fel. Om allt kan tänkas gå fel också kommer att göra det. så känns det ganska skönt att tillhöra ett oppositionsparti.

Andersson, Vänstern. SD har varit med och genomfört, lagt ned Arbetsförmedlingskontor. Vad säger SD till alla de 4500 personer som har varslats och till de personer som inte får det stöd man behöver? 

Mitt problem med Arbetsförmedlingen är inte att den är dyr utan om den fungerar eller inte. Det är inte så folk får jobb idag. Om en myndighet inte fungerar så måste den fungera. 

Andersson (V) har i samband med en intervju även sagt idag att den budget man visar idag är så borgerlig att socialdemokraterna behöver fundera på att byta färg. 
Källa SVT. 

Avivii - SOS
Slutligen informerar jag om att idag släpps den första postuma låten av Avicii SOS. Strage på TV4. Han sjunger bl.a. ”Can you hear me SOS”. Pengar går till människor som upplever psykisk ohälsa. Albumet kommer den 6:e juni. 

Vid pennan,

Elisabeth Claesson